Fackavdelningsutbildning – nära medlemmen

En av fackavdelningens uppgifter är att utbilda sina medlemmar. Via utbildningen får medlemmarna information om fackförbundets verksamhet, mål och verksamhetens betydelse samt utveckling av den. Laganda, styrka och effektivitet inom medlemskåren kan skapas genom utbildning.

Fackavdelningen ska välja en studiesekreterare eller en utbildningsansvarig efter höstmötet under det konstituerande mötet. I uppgifterna ingår att ordna fackavdelningsutbildning nära medlemmarna, dvs. i närheten av deras hem eller arbetsplats. Det är lätt för medlemmarna att delta i den utbildning som ordnas av fackavdelningen. Utbildning kan ordnas i ämnen förknippade med arbetslivet. Mer information om utbildningsstöd, ansökning och ämnen finns i guiden Opi omalla alueellasi. Den här guiden är avsedd för dem som anordnar en fackavdelningsutbildning.

Det ingår också i studiesekreterarens/utbildningsansvarigas roll att marknadsföra utbildningar som anordnas av fackavdelningen, områdena och förbundet till medlemmar på arbetsplatsen. Uppgiften är ganska omfattande varför fackavdelningar kan inrätta en studiesektion för att stödja uppgiften. I detta fall kommunicerar flera personer i riktning mot medlemmarna.

Fackavdelningar kan också organisera utbildning tillsammans med andra fackavdelningar i närheten.

Förbundet stödjer fackavdelningsutbildningen ekonomiskt. Förbundets understöd för kurskostnader söks genom att skicka in en ansökan om kursunderstöd.

Ansökan om kursunderstöd ska skickas elektroniskt till [email protected] fem veckor före utbildningen.

När ansökan om kursstöd har behandlats av förbundet, stödet har beviljats och utbildaren har utsetts, skickar förbundet ett beslut om utbildningsunderstöd till utbildningsanordnaren.

Kolla också in fackavdelningarnas utbildningsveckoslut i Murikka.

Mer information om hur du ordnar en utbildning får du i guiden Opi omalla alueellasi och av experterna som ansvarar för fackavdelningsutbildningen:

Sari Helminen, tfn 040 521 0970, [email protected].