Puurtaja-diplomet

Fackavdelningens styrelse kan årligen föreslå en av medlemmarna för Puurtaja-diplomet.

Mottagaren av diplomet kan vara fackavdelningens ordförande, sekreterare eller kassör eller en huvudförtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig som utan avbrott skött en eller flera av de ovannämnda uppgifterna i tio års tid och som fortfarande innehar denna uppgift. Diplomet kan beviljas till en person som genom sitt arbete utvecklat verksamheten i fackavdelningen eller på arbetsplatsen och inspirerat nya medlemmar att komma med och delta i verksamheten.

Diplomet är ett uttryck för uppskattning för en lång karriär med förtroendeuppdrag. Det finska ordet puurtaja avser en flitig person.

Personen belönas med ett diplom och ett presentkort värt 90 euro till förbundets nätbutik Soppi.

Diplomförslagen kan lämnas in elektroniskt här. Ansökningstiden är 15.3–15.5 varje år. Namnen på dem som får årets Puurtaja-diplom publiceras alltid i förbundets olika kommunikationskanaler.

Industrifackets organisationstjänster ansvarar för utdelandet av diplomet.