Puurtaja-diplomet

Fackavdelningens styrelse kan årligen föreslå en av sina för Puurtaja-diplomet.

Mottagaren av diplomet kan vara fackavdelningens ordförande, sekreterare eller kassör, en huvudförtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig som utan avbrott skött en eller flera av de ovannämnda uppgifterna i tio års tid och som fortfarande innehar denna uppgift. Diplomet kan beviljas till en person som genom sitt arbete utvecklat fackavdelningens eller arbetsplatsens verksamhet och inspirerat nya medlemmar att komma med i verksamheten.

Diplomet är ett uttryck för uppskattning för en lång karriär i förtroendeuppdrag. Det finska ordet puurtaja avser en flitig person, som ofta gör sitt arbete helt obemärkt.

Personen belönas med ett diplom och ett presentkort värt 90 euro till förbundets nätbutik Puoti.

Diplomförslagen ska lämnas in elektroniskt här. Ansökningstiden är 15.3–31.5 varje år. Namnen på dem som får årets Puurtaja-diplom publiceras alltid i förbundets kommunikationskanaler.

Industrifackets kontorsenhet ansvarar för tilldelandet av diplomet.