Delta i verksamheten, kom på kurs

Industrifacket erbjuder sina medlemmar olika evenemang och utbildning. Utbildningarna och evenemangen ordnas regionalt runtom Finland. Utbildning ordnas också på Murikkainstitutet i Teisko i Tammerfors och på förbundets huvudkontor i Helsingfors.

Dessutom ordnar fackavdelningarna program för sina medlemmar. I egenskap av medlem är du varmt välkommen med. Till utbudet hör både utbildning och fritidsprogram.

Följ med händelsekalendern. Där hittar du aktuell information om kurser och andra evenemang.