Genom det här formuläret kan du kan din fackavdelning informera på Industrifackets webbsidor. Fälten som är märkta med en stjärna är obligatoriska.

Med hjälp av det här formuläret kan man meddela om förändringar i annonser som redan publicerats.

Kom ihåg att endast lägga in en annons åt gången.

Förbundet vidhåller rätten att omarbeta texten vid behov.

Vi strävar efter att publicera annonsen senast följande vardag efter att annonsen lämnats in.

Skicka fackavdelningsmeddelanden med den här blanketten

Välj typ av meddelande*
DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
Om händelsen inte har ett bestämt klockslag, skriv "ingen tid".
Obs! Av anmälan om vår- och höstmöte ska framgå att mötet behandlar de stadgeenliga ärendena.