Industrifackets utbildningsverksamhet

Industrifackets utbildningsverksamhet består av facklig utbildning och intressebevakning relaterad till yrkesutbildning.

Facklig utbildning

Syftet med den fackliga utbildningen är att producera den kompetens som behövs hos fackets förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och fackliga branschaktivister samt alla medlemmar.

Studieledighetslagen garanterar alla medlemmar rätt till utbildning på arbetstid. För godtagna studerande ersätter förbundet kursavgiften som inkluderar undervisning, helpension och kursmaterial.

Den fackliga utbildningen består av riksomfattande utbildning som stöds av arbetsgivaren och bedrivs inom ramen för förbundets organisationsutbildning. Det handlar exempelvis om förtroendemannakurser. Industrifacket ordnar facklig utbildning vid förbundets utbildningscenter, Murikkainstitutet, i Tammerfors och vid Murikkas filial i Helsingfors.

Dessutom erbjuder förbundet helgutbildningar och kortare utbildningar i regionerna utifrån behoven i förbundets verksamhetsområden. Utöver traditionell närundervisning erbjuds onlineutbildning som ordnas av förbundet.

Utbildning för förtroendevalda som stöds av arbetsgivaren

Till dem som deltar i kurser för förtroendevalda betalar arbetsgivaren ersättning för inkomstförlust.

Övrig utbildning

För kurser som inte omfattas av arbetsgivarens ekonomiska stöd beviljas stöd för organisationskurser. Det skattefria stödet består av en kursdagpenning på 45,70 euro/kursdag och stipendium på 41,16 euro/kursdag. Stödet kan beviljas om den studerande drabbas av inkomstförlust på grund av deltagande i kursen och inte får inkomst från annat håll.

Intressebevakning relaterad till yrkesutbildning

Syftet med intressebevakningen är att trygga högklassiga studiemöjligheter inom yrkesutbildningen i olika skeden av medlemmarnas yrkeskarriärer.

I intressebevakningen som är relaterad till yrkesutbildning ingår aktiv och sakkunnig påverkan och interaktion på flera nivåer i bland annat centralorganisationen , utbildningsmyndigheter, läroanstalter och olika arbetsgrupper. Rådgivning till enskilda medlemmar, samarbete med de olika sektorerna inom Industrifacket, fackavdelningar och förtroendemän är också en del av intressebevakningen. De viktigaste kanalerna för att påverka utbildningsförvaltningen är förutsägelseforum för kompetens och arbetslivskommittéerna. Industrifacket samarbetar även med läroanstalter och arbetsgivare.

Anmälan till kurser

Du kan bläddra bland kurserna och anmäla dig till dem i den elektroniska kurskalendern i Telmo. Du hittar kalendern genom den här länken. Via systemet kan du anmäla dig till alla kurser som anordnas av Industrifacket och Murikkainstitutet. Dessutom kan du i systemet bläddra i din egen kurshistorik.

Anmäl dig genom att logga in på Telmo

  • Logga in med hjälp av stark identifiering (mobilcertifikat eller nätbankskoder).

Frågor och respons

  • Om du har frågor om användningen av Telmo kan du kontakta utbildningsenheten [email protected].