Bemanningsarbete

I bemanningsarbete har arbetstagaren ett arbetsförhållande med bemanningsföretaget, fastän själva arbetet utförs i ett så kallat användarföretag. Användarföretaget har rätt att leda och övervaka arbetet. Dessutom svarar användarföretaget för att handleda arbetstagaren och för arbetarskyddet.

Bemanningsföretag omfattas av samma skyldigheter som traditionella arbetsförhållanden. Arbetsavtalet ska i allmänhet gälla tills vidare. Enbart det att det är fråga om bemanningsarbete ger inte rätt att ingå ett tidsbundet arbetsavtal. I bemanningsarbete följs användarföretagets kollektivavtal, om bemanningsföretaget inte är bundet till ett annat kollektivavtal.