Skogsmaskinbranschen

Bestämmelserna i skogsmaskinbranschens kollektivavtal tillämpas bland annat på maskinell skogshuggning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter samt lossning och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar.

I branschen jobbar cirka 1 000 av Industrifackets medlemmar.

Kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen är allmänbindande i hela landet.

Avtalsexperter

Avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]