Skogsmaskinsbranschen

Bestämmelserna i skogsmaskinsbranschens kollektivavtal tillämpas bland annat på maskinell skogshuggning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter samt lossning och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar.

I branschen jobbar cirka 1 400 av Industrifackets medlemmar.

Kollektivavtalet för skogsmaskinsbranschen är allmänbindande i hela landet.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]