Förhandlingsresultat inom skogsmaskinbranschen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Koneyrittäjät om ett nytt kollektivavtal för skogsmaskinbranschen avslutades påvändagen den 14 februari när man lyckades nå en uppgörelse.

Uppgörelsen gäller ett nytt tvåårigt kollektivavtal för branschen. Nu ska de beslutsfattande organen i bägge förbund ta ställning till resultatet.