Turja Lehtonen på Industrifackets fullmäktige: Att förhandla om villkoren är en styrkegren

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen talade inför Industrifackets fullmäktige i Vanda 29.5. Lehtonen påpekade i sitt tal att höstens avtalsförhandlingar äger rum i en väldigt specikell situation.

– Levnadskostnaderna har stigit samtidigt som arbetstagarnas realinkomster har minskat. Den senaste vintern har gnagat ordentligt på det förtroende som löntagarrörelsen har för landets regering och arbetsgivarna. Förtroendet äventyras ytterligare av den modell för lokala avtal som regeringen på arbetsgivarnas beställning nu kör igenomsa Turja Lehtonen. 

Lehtonen förutspår att följande avtalsrörelse inte kommer att bli lätt och en till tung vinter kan stå för dörren. Industrifacket, förbundsledningen, förtroendemän och medlemmar kommer att prövas.

– Medierna kommer högst antagligen att vara kritiska mot oss. Jag vill ändå påminna er om att allmänhetens stöd under vinterns strejker var på fackets sida.

Vice ordförande Lehtonen önskade i sitt tal att fullmäktige skulle ha mod att begrunda och utvärdera förbundets verksamhet och att öppet diskutera frågan. Det är speciellt viktigt eftersom det verkar som om arbetsmarknadssystemet genomgår en förändring.

– Jag vill att hela fackföreningsrörelsen tar en funderare kring hur vår framtid kommer att se ut. Hur ser visionen ut för hur vi på bästa möjliga sätt ska försvara och utveckla löntagarnas rättigheter?

– Om det inte finns en gemensam vision i fackföreningsrörelsen så måste åtminstone vi Industrifacket ha en sådan, sa Lehtonen.

Lehtonen avslutade sitt tal med att understryka att varje medlem och varje avtal är lika viktiga.

– Industrifacket grundades år 2017 och då var vårt löfte till medlemmarna att vi skulle få bredare axlar. Jag tror att vi har uppnått det målet. Men vi kan fortsättningsvis stärka våra led. Det ska hela facket göra. Det gäller så väl inom FFC som mellan centralorganisationerna på arbetstagarsidan. Varje medlem är viktig och vi behöver varje enskilda medlem! Där har varenda en av er ett viktigt ansvar, sade Lehtonen avslutningsvis.