Utbildning i arbetarskydd

Industrifacket utbildar arbetarskyddspersonal vid bland annat Murikka-institutet. Du får mer information om utbildning från utbildningsenheten eller Murikka-institutet.

Rätt till utbildning

Arbetarskyddsfullmäktigen och ersättaren har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få utbildning i stadgarna och anvisningarna om arbetarskydd, samt i andra ärenden som hör till skötseln av uppgifterna. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt ersättaren måste behandla utbildningsbehoven och utbildningsarrangemangen inom två månader från att de blivit invalda. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktigen eller ersättaren.

Kollektivavtalen fastställer medlemmarnas rätt till utbildning. Rätten till utbildning varierar enligt avtalsbransch: läs vad som gäller för din bransch här.

Fackavdelningarnas utbildningar

Facket erbjuder fackavdelningarna utbildning enligt avdelningarnas önskemål. Ämnen som hör till arbetsmiljöenhetens uppgifter är till exempel arbetarskydd, arbetshälsa, social trygghet, jämställdhet och likabehandling.

Om din fackavdelning har behov för utbildning i ovan nämnda ämnesområden, kontakta facket och fråga efter en lämplig utbildare.

Anvisningar om fackavdelningarnas utbildningar hittar du här.

Välkommen till Murikka, arbetarskyddsfullmäktige och -ombud!

Murikka-institutets grundutbildning för arbetarskyddsfullmäktige och -ombud består av en grund- och en fortsättningskurs. Efter sammanlagt tre veckors grundutbildning lönar det sig att stärka kompetensen fortbildningskurser som är skräddarsydda för teman eller yrkesområden.

En del av utbildningarna är avlönad utbildning som stöds av arbetsgivaren. Utbildningsavtal som stöds av arbetsgivaren har ingåtts enligt kollektivavtalen.

Mer information om utbildningarna för förtroendemän finns här (på finska).

Arbetarskyddsutbildningarna sammanfattas i kapitel 3.2 i studiehandboken.

Vi ses på kurserna!

Utbildning i arbetarskydd, arbetsmiljö frågor och socialskydd

Händelse
Tidpunkt
Ort
Inga händelser