Luottamushenkilökoulutus

Työpaikkojen luottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille ja asiamiehille on tarjolla työnantajan tukemaa koulutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa palkan näiden kurssien ajalta. Näitä kursseja ovat mm. luottamusmiesten ja työsuojelun perus- ja jatkokurssit sekä täydennyskoulutukset. Tarkista oman alasi työnantajan tukemat kurssit:

Kemian sektorin kurssit

Teknologiasektorin kurssit

Puutuotesektori kurssit

Koulutussopimukset

Teollisuusliiton jäsenten oikeus liiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen on kirjattu liiton solmimiin työehtosopimuksiin. Koulutusoikeudet poikkeavat eri sopimusaloilla sisällöltään jonkin verran, löydät sopimukset alta.

Kemiansektori

Teknologiasektori

Puutuotesektori