Ammattiosastokoulutuksen peruskurssituki

Koulutuksen voi järjestää yksittäinen ammattiosasto, työhuonekunta tai ammattiosastot yhdessä. Jos koulutuksen järjestää työhuonekunta, on kurssin tilaaja kuitenkin aina ammattiosasto, ja kurssihakemuksen allekirjoittavat osaston viralliset nimenkirjoittajat.

Koulutusaihe on lähes vapaa: se voi olla työelämään liittyvä, alueellisesti tai osaston toiminnan kannalta tärkeä. Liitto maksaa kouluttajan kulut. Kurssille voi esittää kouluttajatoivomuksen, mutta toiveessa on huomioitava toimitsijan osaamisalue. Jos kouluttajatoivetta ei esitetä, liitto nimeää sopivan kouluttajan.

Liitto maksaa tukea käytännön järjestelyihin (tila- ja ruokailukustannukset):

  • kolmen tunnin koulutus: 18 €/ jäsen
  • päivän kurssi (6 tuntia): 28 €/ jäsen
  • kahden päivän kurssi (12 tuntia): 56 €/ jäsen
  • matkakuluja korvataan, jos useampi ammattiosasto järjestää kurssin yhdessä, katso tarkemmin: Ammattiosastojen matkakulukorvaukset
  • tukea myönnetään myös laivalla järjestettyihin kursseihin, mikäli koulutus järjestetään menomatkalla.

Tukea haetaan kurssitukihakemuksella, joka toimitetaan viisi viikkoa ennen toivottua kurssia sähköisesti koulutusyksikköön [email protected].