Uusien jäsenten tilaisuudet

Uusille jäsenille järjestettävissä tilaisuuksissa tutustutaan osaston, alueen ja liiton toimintaan. Ammattiosastolla on mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan ja tilaisuuksissa on hyvä mahdollisuus innostaa uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

Uusien jäsenten tilaisuuksia järjestettäessä otetaan ensin yhteyttä oman alueen aluekeskukseen ja sovitaan siitä, kuka tilaisuuden vetää. Jos tilaisuuden kohderyhmänä ovat uudet nuoret jäsenet, voi tilaisuuden vetää myös nuorisotoimitsija.

Ammattiosasto tai -osastot yhdessä voivat saada uusien jäsenten tilaisuuksiin tukea 25 € henkilöä kohden ja se koskee myös oppilasjäseniä. Tuen voi käyttää vapaasti osaston tai osastojen päättämällä tavalla. Kurssituki maksetaan osastoille osallistujalistan sekä laskujen ja kuittien perusteella. Laskut ja kuitit toimitetaan tilaisuuden jälkeen koulutusyksikköön.

Ammattiosaston täytyy tehdä kurssitukihakemus ja toimittaa se koulutusyksikköön.