Lasikeraamisen teollisuuden koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä.

Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2024

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä *) 3 pv Murikka-opisto

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus

Paikallinen sopiminen, monimuoto (3 pv + 16 h etäopiskelua) **) 3 pv + 16 h Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Kassavirtaa ja kannattavuutta – yritystaloutta pelaten ***) 3 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Osallistujan areenat – kuukauden kurssi 20 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs för förtroendemän 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-institutet

Education in English

Basic Course for Shop Stewards ****)

5 days Murikka institute

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2024 on 30,07 euroa.

*) Niillä kemian alojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöillä, jotka ovat käyneet Hyvinvointi työyhteisössä -kurssin, ei ole osallistumisoikeutta Ergonomia tuottavuuden ja työ hyvinvoinnin kehittämisessä -kurssille, ellei paikallisesti toisin sovita.

**) Paikallisen sopimisen kurssi toteutetaan kansanopistokurssina siten, että 3 päivää opiskellaan lähiopiskeluna ja 2 päivää etänä (ei peräkkäisinä päivinä). Mikäli Murikasta ei löydy tilaa, lähijaksot toteutetaan Helsingissä tai Tampereella. Koulutuksen yhteisiin päiviin (yksi lähiopetuksena ja yksi etäopetuksena) tulee osallistua sekä luottamushenkilö ja työnantajan edustaja. Luottamushenkilö voi tulla kurssille yksin, jos työnantajan edustaja ei pääse. Yhteisestä osuudesta peritään työnantajan edustajalta kokouspaketin hinta sekä majoituskulut. Jos työnantaja evää Paikallisen sopimisen monimuotokurssille osallistumisen, koska se aiheuttaisi tuntuvaa haittaa yrityksen tuotannolle tai toiminnalle, luottamushenkilöllä on mahdollisuus hakea muille Murikan Paikallisen sopimisen kursseille.

***) Jos osallistunut aiemmin yritystalouden kurssille, ei osallistumisoikeutta.

****) Vaihtoehtona suomen- ja ruotsinkielisille kursseille.