Osaamisen ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä.

Ennakointiryhmien tehtävät

Ennakointiryhmän tehtävänä on osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään.

  1. Analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri kouluasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.
  2. Tehdä aloitteita tai suosituksia opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.
  3. Kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.
  4. Tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisehdotuksia.

Teollisuusliiton edustajat ennakointifoorumeissa

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

  • Jari Sirviö, sopimusasiantuntija

Teknologiateollisuus ja -palvelut

  • Eero Löytömäki, koulutuspoliittinen asiantuntija
  • Mirjami Suikki, sopimusasiantuntija

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

  • Veli-Matti Kauppinen, koulutuspäällikkö
  • Eero Juhonen, sopimusasiantuntija

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

  • Riitta Koskinen, sopimusasiantuntija