Työehtosopimukset

Teollisuusliitto neuvottelee edustamilleen sopimusaloille työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella muun muassa määritetään palkkaperusteet sekä työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso.

Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat työpaikoilla luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot.

Sopimusalat ja työehtosopimukset löydät täältä.

Edunvalvonnan osa-alueita

Työympäristö ja työsuojelu

Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus.

Työpaikan työsuojeluvalvonta kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Työsuojelun tehokas toteutuminen edellyttää eri osapuolten välistä yhteistoimintaa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 työntekijää.

Lue lisää työympäristötoiminnasta täältä.

Oikeusapu jäsenille

Ensisijaisesti työsuhteen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotellen. Jos työsopimussuhteesta syntynyttä erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistua tällä konstilla, asia siirtyy ratkottavaksi Teollisuusliiton ja työnantajaliiton välille. Jos tällöinkään ei löydy sopua, ja asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kolme kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta oikeudellista avustusta.

Lue lisää oikeusavusta täältä.

Tutkimuksella tietoa päätösten tueksi

Teollisuusliiton tutkimustoiminta tuottaa ajankohtaista tietoa yleisestä taloudellisesta kehityksestä, teollisuuden tulevaisuusnäkymistä, palkka- ja työllisyystilanteesta sekä muista teollisuustyöntekijöiden asemaan vaikuttavista asioista. Tätä tietoa liitto käyttää päätöksenteossaan.

Lue lisää tutkimustoiminnasta täältä.

Kansainvälistä edunvalvontaa

Yritystoiminta ei globaalissa maailmassa ole sidottu valtioiden rajoihin. Sama pätee ay-toimintaan ja edunvalvontaan. Teollisuusliiton aktiivit vaikuttavat muun muassa eurooppalaisissa yritysneuvostoissa (EWC) ja henkilöstön edustajina Eurooppa-yrityksissä (SE). Lisäksi liitto on kansainvälisen yhteistyön kautta mukana muun muassa vaikuttamassa lakien ja sopimusten valmisteluun Euroopan unionissa. Ulkomailla työskennellessään Teollisuusliiton jäsenellä on usein oikeus kyseisen maan vastaavan liiton palveluihin työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää kansainvälisestä toiminnasta täältä.