Palkka, luontoisedut ja palkanmaksukausi

Palkka

Suomessa ei ole olemassa lakia, joka säätelisi palkan määrän, vaan siitä sovitaan liittojen välillä sovituissa työehtosopimuksissa tai työsopimuksessa. Työntekijä ei voi sopia alempaa palkkaa kuin mitä alaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu.

Palkan voi jakaa peruspalkkaan ja erilaisiin palkan lisiin. Peruspalkka voidaan maksaa kuukausi-, tunti- tai urakkapalkkana. Lisät voivat muodostua esimerkiksi iltatyöstä, vapaapäivänä tehdystä työstä tai ylityöstä. Eri aloilla lisät eroavat toisistaan.

Tarkista aina oman alasi työehtosopimuksesta, millaista palkkaa sinulle kuuluu maksaa. Teollisuusliiton jäsenenä voit kysyä neuvoa työpaikkasi luottamusmieheltä tai liitosta.

Palkanmaksu

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle palkka on maksettava kerran kuukaudessa ja tuntipalkkaiselle sekä viikkopalkkaiselle kahden viikon välein. Palkkapäivän sattuessa pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivään, juhannus- tai jouluaattoon tai arkilauantaihin palkka maksetaan niitä edeltävinä arkipäivinä. Työsuhteen päättyessä palkka ja lomakorvaus on maksettava heti. Jos tämä palkanmaksi viivästyy, työnantajan on maksettava niin sanottua odotusajan palkkaa, mutta enintään kuudelta päivältä.

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma eli tilinauha, josta näkyvät peruspalkka, erilliset palkanlisät, luontoisedut, ylityökorvaukset, päivärahat ja muut korvaukset, vuosilomapalkka sekä palkasta perityt sosiaaliturva- ja eläkemaksut sekä mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu.

Luontoisedut

Luontoisetuina pidetään niitä työnantajan työntekijälle kustantamia rahanarvoisia etuja, joista on sovittu osana palkkaa tai palkan sijasta. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi autoetu, ravintoetu kuten lounassetelit, puhelinetu tai asuntoetu. Etuja voivat olla myös erilaiset tavarat ja palvelukset. Verohallitus määrittelee vuosittain luontoisetujen arvon. Luontoisetujen verotusarvo on palkkatuloa, joten sitä verotetaan samoin kuin normaalia rahapalkkaa.