Työn aiheuttama kuormitus

Työn aiheuttama kuormitus voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueiseen, fyysiseen ja psyykkiseen kuormitukseen. 

Fyysistä kuormitusta aiheuttavat hankalat työasennot, käsin tehtävät painavien esineiden nostot, toistot ja näyttöpäätetyö. Fyysistä kuormitusta lisäävät muun muassa melu, ilman epäpuhtaudet, lämpötila ja altistuminen kemiallisille tekijöille.

Psyykkinen kuorma voi muodostua liian helpoista tai liian vaativista työtehtävistä, liiasta tai liian vähäisestä työmäärästäsosiaalisesta ympäristöstä tai sen puuttumisesta. Myös kieliasiat voivat muodostaa psyykkistä kuormitusta. Työpaikalla käytetty kieli voi olla muu kuin työntekijääidinkieli. Työohjeet voivat olla vieraalla kielelläesimerkiksi englanniksi, työkaveri tai asiakas ei puhu suomea tai samaa kieltä 

Työpaikan kuormitustekijöitä ei voida kokonaan poistaa. 

Ihmiset kokevat asiat eri tavoin, omaavat erilaisia taitoja ja ovat erilaisissa elämänvaiheissa.  

Kuormitustekijöitä voidaan hallita ja vähentää. Teollisuusliiton työympäristöyksikkö on jäsenten ja työpaikkojen tukena kuormituksen hallinnassa. Tarvittaessa voimme tehdä yrityksessä yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hallinta.

Lisätietoa aiheesta