Sosiaaliturvan muutoksia vuoden 2023 alusta

Muutosturva 55 täyttäneille sekä työaikalain muutos

Vuoden alusta tulee 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille uusi muutosturva, johon kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha, vapaaehtoinen muutosturvakoulutus ja tavallista pidempi työllistymisvapaa. Katso tarkemmin A-kassan verkkosivuilta.

Työntekijöitä, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta koskee myös työaikalain uusittu osa-aikatyöpykälä.

Työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työajan lyhentäminen, mikäli 55 vuotta täyttänyt, työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta. Mikäli työnantaja ei järjestä mahdollisuutta työajan lyhentämiseen, pitää työnantajan perustella kieltäytymisensä. (Työaikalaki §15 Lyhennetty työaika)

Osasairauspäivärahan muutos

Osasairauspäivärahan ehdot muuttuvat. Jatkossa osasairauspäivärahaa voi saada 12–150 päivää, osa-aikaisen työskentelyn voi aloittaa jo ns. omavastuuaikana ja kokoaikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa on vähintään 30 viikkotuntia. Osasairauspäivärahan suuruus on aina puolet kokoaikaisesta sairauspäivärahasta. Työnantaja maksaa tehdystä työajasta palkkaa. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Korona-ajan poikkeukset päättyvät

Covid19-tauti ei ole valitettavasti kadonnut minnekään. Jatkossa tartuntatautipäivärahaa (karanteenin tai eristyksen ajalta) saa taas vain tartuntatautilääkärin määräyksellä ja todistuksella. Tartuntatautipäivärahan hakuaika lyhenee kuudesta kuukaudesta kahteen.

Yksityisen sairaanhoidon korvaukset uudistuvat

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu.  Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä maksetaan edelleen Kela-korvausta. Muutos vaikuttaa myös matkakorvauksiin. Hammashoidon korvaukset säilyvät ennallaan.

Korvaus on suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Kela vahvistaa taksojen euromäärät myöhemmin valtioneuvoston asetuksen perusteella. Lue tarkemmin Kelan verkkosivuilta.