Metsäala

Metsäalan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Maaseudun Työnantajaliiton, Metsäteollisuus ry:n, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten ja Metsähallituksen palveluksessa puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Alalla työskentelee noin 1 700 Teollisuusliiton jäsentä.

Neuvottelutulos

Neuvottelutulos metsäalan työehtosopimuksen uudistamiseksi ajalle 1.2.2020–31.1.2022

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksen tulkintaohjeita antaa sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]