Luottamusmies

Työntekijöiden edustajan työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tehtävänä on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Selvitä siis, kuka on oman työpaikkasi luottamusmies.

Luottamusmies tuntee oman alansa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön. Myös työsopimus kannattaa käydä läpi yhdessä luottamusmiehen kanssa ennen sen allekirjoittamista.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, ovat vanhemmat työntekijät korvaamaton apu työsuhdeasioissa. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä Teollisuusliiton toimistoon.