Työterveyshuolto on työsuojeluvaltuutetun kumppani

Työterveysyhteistyöhön kuuluvat toimet, joilla työterveyshuolto, työntekijät ja työnantajat yhdessä edistävät työn tekemisen turvallisuutta, ehkäisevät työstä aiheutuvia sairauksia ja pitävät huolta työntekijän työkyvystä koko työuran ajan.

Henkilöstön edustajilla, eli työsuojeluvaltuutetulla ja pääluottamusmiehellä, on oikeus tehdä työnantajalle ehdotuksia työterveyspalveluiden laajuudesta ja sisällöstä.  Vuoden 2020 alussa tuli työterveyspalveluihin uusi työmuoto, työfysioterapeutin suoravastaanotto. Jotta palvelu saadaan yrityksessä käyttöön, pitää siitä sopia työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Kun työnantaja hakee Kelalta korvausta työterveyspalveluiden järjestämistä, pitää korvaushakemus käsitellä yhteistoiminnassa, tai valtuutettu voi antaa oman lausuntonsa korvaushakemuksesta ja työterveyspalveluiden toteutumisesta. Tutustu Kelan pikaoppaaseen työterveyshuollon korvauksista tästä linkistä.