Säännöt

Teollisuusliiton säännöt

Ammattiosaston säännöt

Ammattiosastojen sääntöjen muuttaminen

Ammattiosastojen tulee hyväksyä sääntöjen 2§:n muutos ammattiosaston jäsenkokouksessa.

Helsinki-Uusimaan, Varsinais-Suomi-Satakunnan, Vaasa-Keski-Suomen, Häme-Pirkanmaan ja Oulu-Lapin alueiden ammattiosastojen tulee järjestää ylimääräinen ammattiosaston kokous syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Ammattiosaston ylimääräisen kokouksen koollekutsumisaika on kolme (3) vuorokautta.  Koollekutsuminen voidaan hoitaa jäsenille lähettävällä sähkö-postilla, tekstiviestillä, kirjeellä tai liiton verkkosivuilla julkaistavalla kokous-kutsulla.

Katso tästä Ay-klinikoilla aiheesta käsitelty materiaali.

Ammattiosaston puheenjohtajille tullaan lähettämään vielä erillinen ohje Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisestä asioinnista, jossa kerrotaan sääntöjen rekisteröimisestä yhdistysrekisteriin. Tämä ohje lähetetään syyskuun 2021 aikana.

Mikäli ammattiosaston puheenjohtaja on eronnut tehtävästään, tulee ammattiosaston ilmoittaa tästä viipymättä liiton aluetoimistoon asian selvittämiseksi.

Teollisuusliiton ammattiosaston mallisäännöt

Ammattiosaston nimen muuttaminen