Oikeudellinen toiminta

Teollisuusliiton oikeudellinen toiminta on edunvalvontaa tukevaa ja ammattitaitoista liiton sektorit läpileikkaavaa toimintaa. Oikeudellinen toiminta keskittyy työoikeuteen ja sosiaalioikeuteen, palkkaturvaan ja työsuhteen ehtojen oikeudellisiin tulkintoihin liittyviin asioihin.

Teollisuusliiton ammattiosaston jäsen voi saada liitolta avustusta sellaisten oikeudellisten asioiden hoitamisessa, jotka ovat aiheutuneet työsuhdeasioissa tai hänen toiminnastaan liitossa ja ammattiosastossa. Liiton hallitus päättää oikeusavun myöntämisen periaatteista ja vahvistaa tarkemmat oikeusapu- ja menettelytapaohjeet.

Liiton oikeudellinen yksikkö osallistuu sektoreiden ja sopimusalojen kehittämis- ja neuvottelutoimintaan sekä työriita-asioiden käsittelyyn ja varmistaa, että oikeusavun myöntäminen tapahtuu yhtäläisen perustein. Oikeudenkäynnit hoidetaan pääosin liiton omien lakimiesten voimin.