Kansainvälisen toiminnan termejä

Kansainvälisessä ammattiyhdistysslangissa vastaantulevia nimiä, termejä ja lyhenteitä (täydentyvä lista):

AK – kts. CoR

ay – ammattiyhdistys

BOA – Baltian järjestämisallianssi – Baltic Organizing Alliance

BWI – Kansainvälinen rakennus- ja puualojen federaatio – Building and Wood Workers’ International

CB – “kollektiivinen neuvottelu”, työehdoista neuvotteleminen – Collective Bargaining

CBA – työehtosopimus, TES – Collective Bargaining Agreement

CoR – Euroopan alueiden komitea – European Committee of the Regions

COREPER – EU:n pysyvien edustajien komitea – Committee of Permanent Representatives

COZZ – Keski-Euroopan järjestämiskeskus – Centrum Organizowania Związków Zawodowych

CP – yrityspolitiikka – Company Policy

EAY – kts. ETUC

ECOSOC – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea – European Economic and Social Committee

EEA – Euroopan talousalue – European Economic Area

EFBWW – Euroopan rakennus- ja puualojen federaatio – European Federation of Building and Woodworkers

EFFAT – Euroopan elintarvikealojen federaatio – European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EP – Euroopan parlamentti – Europaparlamentet – European Parliament

EPSU – Euroopan julkisalojen federaatio – European Federation of Public Service Unions

ETA – kts. EEA

ETF – Euroopan kuljetusalojen federaatio – European Transport Workers’ Federation

ETSK – kts. ECOSOC

ETUC – Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö – European Trade Union Confederation

ETUF – yleisnimitys eri sektorien eurooppalaisille federaatioille – European Trade Union Federation

ETUI – EAY:n koulutus- ja tutkimusinstituutti – European Trade Union Institute

EU – Euroopan Unioni – European Union

EWC – Eurooppalainen yritysneuvosto – European Works Council

FH – Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestö – Fagbevægelsens Hovedorganisation

FinUnions – SAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto Brysselissä

GUF – yleisnimitys eri sektorien globaaleille ay-federaatioille – Global Union Federation

iAE – industriAll Europe – Euroopan teollisuustyöntekijöiden federaatio (metalli, kemia, tekstiili)

IAG – IndustriALL Global – Kansainvälinen teollisuustyöntekijöiden federaatio (metalli, kemia, tekstiili)

ILO – Kansainvälinen työjärjestö – International Labour Organization

IN – Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät – Nordic IN – Industrianställda i Norden

IP – teollisuuspolitiikka – Industrial Policy

ITF – Kansainvälinen kuljetusalojen federaatio – International Transport Workers’ Federation

ITUC – Kansainvälinen ammatillinen yhteisjärjestö – International Trade Union Confederation

IUF – Kansainvälinen elintarvikealojen federaatio – International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations

kv – kansainvälinen

LO – keskusjärjestö: Ruotsin tai Norjan”SAK” – Landsorganisationen i Sverige/Norge

NBTF – Pohjoismaiden rakennus- ja puualojen federaatio – Nordisk Byggnads- och Träarbetarnas Federation

NFBWW – kts. NBTF

NFS – Pohjoismaiden palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyöelin – Nordens Fackliga Samorganisation

NFU – Pohjoismaiden finanssialan federaatio – Nordic Financial Unions

NTF – Pohjoismaiden kuljetusalojen federaatio – Nordiska Transportarbetarefederationen

NTO – Pohjoismaiden telealan järjestö – Nordisk Tele Organisation

NU – Pohjoismaiden elintarvikealojen federaatio – Nordiska Unionen

OECD – Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö – Organisation for Economic Co-operation and Development

OHS – työympäristö, työsuojelu – Occupational Health and Dafety

OSH – kts. OHS

PAY – kts. NFS

SASK – Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus

Saco – akateemisten keskusjärjestö, ”Ruotsin Akava” – Sveriges Akademikernas Centralorganisation

SC – työvaliokunta – Select Committee

SE – Eurooppayhtiö – Societas Europaea

SEWC – Eurooppayhtiön yritysneuvosto – Societas Europaea Works Council

SME – pieni ja keskisuuri yritys (pk-yritys) – small and medium-sized enterprise

SNB – erityinen neuvotteluelin – Special Negotiation Body (liittyy EWC:eihin)

STM – sosiaali- ja terveysministeriö

SUN – Pohjoismaiden palvelualojen federaatio – Service- och tjänstebranschens Union i Norden

tbc – ”varmistetaan myöhemmin” – to be confirmed

TCO – toimihenkilökeskusjärjestö, ”Ruotsin STTK” – Tjänstemännens Centralorganisation

TEM – työ- ja elinkeinoministeriö

TP – Teollisuuden Palkansaajat TP ry – Industris lönearbetare TP rf. – Industrial Employees TP

ts – kts. OHS

TU – ammattiyhdistys, ammattiliitto – Trade Union

UN – Yhdistyneet Kansakunnat – United Nations

UNI – Kansainvälinen palvelualojen federaatio – Union Network International (UNI Global Union)

UNI-Europa – Euroopan palvelualojen federaatio – European Services Workers Union

WTO – Maailman kauppajärjestö – World Trade Organization

YK – kts. UN

YT – yhteistoiminta – cooperation

YTR – TP:n Yhteistoimintaryhmä – TP’s Cooperation Working Group