Työympäristötoiminta

Työsuojelu, työhyvinvointi, työelämän kehittäminen sekä sosiaalipoliittiset, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat osa Teollisuusliiton työympäristötoimintaa.

Teollisuusliiton työympäristötoiminta parantaa työpaikkojen työolosuhteita, työturvallisuutta, ympäristöturvallisuutta sekä edistää jäsenten työssä jaksamista ja oikeus- ja sosiaaliturvaa. Työympäristötoiminta pitää työympäristöasioita sopimustoiminnan keskiössä, vaikuttaa vahvasti lainsäädäntöön ja yhteiskuntapolitiikkaan sekä tarjoaa jäsenille tukea jäseniä työpaikoilla.

Liiton työympäristöyksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä liiton sektoreiden kanssa. Lisäksi se osallistuu tarpeen mukaan työehtosopimusneuvotteluihin ja liiton edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen linjausten valmisteluun sekä toimialaansa koskevien neuvontapalveluiden järjestämiseen.