Töiden loputtua

Työsuhteen päättyessä

Varmista, että seuraavat asiat ovat kunnossa työsuhteen päättyessä

  • olet käyttänyt kaikki lomapäiväsi,
  • olet saanut kaikki ylityökorvauksesi,
  • lomapäiväsi maksetaan sinulle rahana, jos vuosilomaa ei ole voitu antaa,
  • saat työtodistuksen.

Työtodistus

Työsuhteen päätyttyä sinulla on oikeus saada työtodistus. Muista siis pyytää se. Työtodistuksen voi saada myös jälkikäteen. Työtodistuksesta on hyötyä, kun haet seuraavaan työpaikkaan.

Työtodistuksesta käy ilmi työnantajan ja työntekijän nimet, työsuhteen kesto sekä pääasialliset työtehtävät. Jos haluat, voit pyytää todistukseen myös arvion työtaidoistasi ja työsuhteen päättymissyyn.

Kannattaa pyytää työtodistus myös lyhyistä työsuhteista, koska varsinkin työuran alussa. Ne voivat auttaa sinua, kun haet uutta työpaikkaa.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vielä kymmenen vuodenkin jälkeen työsuhteen päättymisestä.

Tarvitset työtodistusta myös, jos ilmoittaudut te-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja jos haet työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa.

Jäsenmaksun perinnän päättyminen

Muista ilmoittaa liittoon töiden loppumisesta. Näin varmistat, ettei jäsenmaksuun liittyen tule epäselvyyksiä.

Sinulle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksun maksamisesta, jos et saa palkkatuloa etkä Teollisuuden työttömyyskassan maksamaa etuutta.

Sinun on itse ilmoitettava liiton jäsenyysyksikköön maksuvapauden syy ja alkamisaika. Voit ilmoittaa maksuvapautuksesta myös eAsioinnissa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua maksuvapauden alkamisesta.