Då arbetet upphör

Då anställningsförhållandet upphör

Se till att följande har ordnats då ditt anställningsförhållande upphör

  • du har använt alla dina semesterdagar,
  • alla dina övertidsersättningar har betalats,
  • dina semesterdagar betalas som pengar, om ingen semester kunnat beviljas,
  • du får ett arbetsintyg.

Arbetsintyg

Då ett arbetsförhållande upphör har du rätt att få ett arbetsintyg. Kom ihåg att be om ett. Ett arbetsintyg kan även fås i efterhand. Du har nytta av ett arbetsintyg då du söker följande arbetsplats.

Av arbetsintyget framgår arbetsgivaren och arbetstagarens namn, arbetsförhållandets längd samt de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Om du vill kan du även be att intyget ska innehålla en bedömning om din yrkesskicklighet och anledningen till att arbetsförhållandet upphör.

Be om ett intyg även över korta arbetsförhållanden, eftersom de särskilt i början av din arbetskarriär kan vara till hjälp då du söker ett nytt jobb.

Arbetsgivare har skyldighet att ge arbetsintyg i tio år efter att arbetsförhållandet upphört.

Du behöver även arbetsintyget då du anmäler dig till arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande och om du söker inkomstrelaterad dagpenning hos en arbetslöshetskassa.

Meddelande om att ett avtal om betalning upphör

Kom även ihåg att även fylla i ett avtal om betalning upphör, och lämna det till löneräknaren samt facket. Så säkrar du att medlemsavgiften sköts smidigt.

Du kan befrias från att betala medlemsavgiften, om du inte har löneinkomster och inte en förmån som Industrins a-kassa betalar.

Du ska själv meddela fackets medlemskapsenhet orsaken till betalningsbefrielsen och starttiden. Du kan även meddela om betalningsbefrielse e-tjänsten. Meddelandet ska sändas senast sex månader från att betalningsbefrielsen inletts.