Plåt- och industriisoleringsbranschen

Branschen har cirka 1 300 medlemmar i fem fackavdelningar.

I branschen följs kollektivavtalet mellan Industrifacket och Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund. Avtalets bestämmelser tillämpas på medlemsföretag som hör till Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund i industriisolerings- och byggnadsplåtbranschen och på alla arbetstagares anställningsförhållanden.

Om en arbetsgivare som också bedriver någon annan verksamhet än industriisolering och byggnadsplåtarbete via någon avdelning är medlem i Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund, tillämpas detta avtal enbart i tillämpliga delar på anställningsförhållanden för arbetstagare i nämnda avdelning.

Avtalsexperter

Avtalschef Kari Lähteenmäki, 020 774 1137 eller 050 356 1614, [email protected]

Avtalsexpertren Pasi Karttunen, 020 774 1109 eller 0400 775 641, [email protected]

Avtalsexpertren Jari Leppäkangas, 020 774 1420 eller 050 592 3095, [email protected]