Kollektivavtalsförhandlingarna inom teknologiindustrin inleds idag

Teknologisektorns kollektivavtalsförhandlingar mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf. startar idag den 9 november.

Förhandlingarna gäller kollektivavtalen för teknologiindustrin, malmgruvorna, plåt- och industriisoleringsbranschen samt avtalsbranschen teknisk service och tekniskt underhåll. De förhandlingar som fördes tidigare i höst om löneförhöjningarna för det gällande kollektivavtalets andra år ledde inte till ett resultat.

Inledningsvis berör förhandlingarna anställningsvillkoren för runt 115 000 arbetstagare.

Industrifackets arbetsmarknadschef Jyrki Virtanen och sektorchefen för kemisektorn, Toni Laiho, förklarar läget inför kollektivavtalsförhandlingarna i Tekijäs artikel.