Fackavdelningen i ett nötskal

När du blir medlem i Industrifacket blir du samtidigt medlem i någon av Industrifackets sammanlagt over 500 fackavdelningar. Medlemmarna i en fackavdelning kan vara från en eller flera arbetsplatser.

Anvisning för att söka fackavdelningar

Du kan söka en fackavdelning med dess namn. Om du är osäker på avdelningens namn, ange endast en del av namnet, exempelvis Vasa. Avdelningar kan också sökas utifrån dess nummer.

Om du vill begränsa sökningen kan du i menyn Välj verksamhetsområde välja området för den avdelning du söker, exempelvis Vasa–Mellersta Finland, eller välj i menyn Välj regionkontor, inom vars område avdelningen verkar.

I avdelningslistan kan du ordna avdelningarna i antingen stigande eller fallande numerisk ordning, eller i stigande eller fallande alfabetisk ordning.

Fackavdelningarna

{{num}}
Avdel­ningens nummer
Avdelningens namn
Verksamhets område
Regionkontor
{{department.number}}
{{regionoffice.name}} {{regionoffice.name}}
{{num}}