Fackavdelningen i ett nötskal

När du blir medlem i Industrifacket blir du samtidigt medlem i någon av Industrifackets sammanlagt 715 fackavdelningar. Medlemmarna i en fackavdelning kan vara från en eller flera arbetsplatser.

Fackavdelningarna erbjuder sina medlemmar bland annat utbildning och fritidsevenemang. Den egna avdelningen sköter också medlemsärenden. På arbetsplatsen är förtroendemannen fackavdelningens representant.

Medlemmarna kan påverka inom sin egen fackavdelning bland annat genom att årligen välja en styrelse på avdelningens höstmöte. På höstmötet godkänns också verksamhetsplanen och budgeten för följande år. På vårmötet behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Fackavdelningarna

{{num}}
Avdel­ningens nummer
Avdelningens namn
Verksamhets område
Regionkontor
{{department.number}}
{{regionoffice.name}} {{regionoffice.name}}
{{num}}