Internationell verksamhet

Industrifackets internationella verksamhet baserar sig på riktlinjerna för intressebevakningen enligt förbundets strategi. Den internationella intressebevakningen är en förlängning av förbundets nationella intressebevakning och där beaktas sektorernas behov.

Industrifackets EU-intressebevakning påverkas av Europeiska unionens industri-, energi-, miljö-, trafik-, struktur- och integrationspolitik. Dessa politikområden påverkas via kommittéer och arbetsgrupper i internationella organisationer tillsammans med centralorganisationerna och deras kontor i Bryssel. Industrifackets nationella experter behandlar de ovan nämnda helheterna i beredningsarbetet och sammanträden i anslutning till industri-, avtals- och företagspolitiken och sociala dialoger. I samarbete med FFC och Industrins lönearbetare TP rf påverkar förbundet utvecklingen av arbetslagstiftningen.

EWC-verksamheten (European Works Council dvs. Europeiska företagsrådet) samordnas i samverkan med Industri’s lönearbetare TP rf. I finländska företag arbetar omkring 200 EWC-representanter som hör till Industrifacket.

Industrifackets internationella verksamhet omfattar också solidaritetsverksamhet.

Projekt för utvecklingssamarbete genomförs i första hand via Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) och de internationella federationerna. Här utnyttjas också förbundets egen expertis.

Industrifacket är medlem i följande organisationer:

 • Industriarbetarnas internationella organisation (IndustriAll Global Union, IAG)
 • Europeiska federationen för industriarbetare (IndustriAll European Trade Union, IAE)
 • Industrianställda i Norden – Nordic IN
 • Bygg- och Träarbetareinternationalen (Building and Woodworkers’ International, BWI)
 • Europeiska byggnads- och träarbetarefederationen (European Federation of Building and Woodworkers, EFBWW)
 • Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF
 • Nordisk Grafisk Union, NGU
 • Internationella unionen för livsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations, IUF)
 • Europeiska federationen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin, jordbruket och turismsektorn (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, EFFAT)
 • Internationella fackliga organisationen för den privata tjänstesektorn (UNI Global Union)
 • Europeiska fackliga federationen för den privata tjänstesektorn (The European Services Workers Union, UNI Europa)