Instruktioner för att ändra fackavdelningens namn

Förbundets styrelse har beslutat om instruktioner enligt vilka fackavdelningarna kan ändra sitt namn.

Instruktioner för att ändra fackavdelningens namn

De här instruktionernas syfte är att hjälpa till vid situationer där en fackavdelning har beslutat att ändra namn.

En ändring av fackavdelningens namn är en stadgeändringsfråga och måste behandlas på ett fackavdelningsmöte (medlemsmöte).

Fackavdelningen måste be om lov av förbundets styrelse om att byta namn innan frågan behandlas på fackavdelningens möte (7§ 2.).

Gör så här

  1. Fackavdelningsstyrelsen fattar beslut om namnförslag som avdelningen vill få ett godkännande för av förbundets styrelse.
  2. Fackavdelningens styrelse gör en fritt formulerad ansökan till förbundets styrelse, som skickas till Industrifackets organisationsenhet antingen per e-post till [email protected] eller per post till Industrifacket, PB 107, 00531 Helsingfors.
  3. Förbundets organisationsenhet undersöker namnförslagen och för saken vidare till styrelsebehandling.
  4. Förbundets styrelse godkänner eller förkastar fackavdelningens namnförslag och meddelar skriftligen om beslutet till fackavdelningen.
  5. Fackavdelningens styrelse kallar samman ett fackavdelningsmöte. I möteskallelsen måste nämnas att man på mötet skall ”behandla en ändring av stadgarnas 1§”.
  6. Fackavdelningens möte godkänner eller förkastar med 2/3 majoritet det förslag till namn som förbundets styrelse har gett.
  7. Fackavdelningen gör en anmälan om stadgeändring till Patent- och registerstyrelsen. Den elektroniska anmälan eller blanketten hittar du här. Stavningen av namnet måste vara enligt det förslag som förbundets styrelse gjort.
  8. Fackavdelningen betalar själv för registreringen av namnförändringen.

Principer för namnändring

Orden Industrifackets, Industriarbetarnas eller avtalsbranschen får förekomma i fackavdelningens namn.

Dessutom måste namnet alltid innehålla ett namn som hänvisar till området eller orten.

Fackavdelningens namn skrivs så att ord som Industriarbetarnas och Industrifackets samt ortnamn och områdets namn skrivs med stor begynnelsebokstav. Fackavdelning skrivs däremot med liten begynnelsebokstav om ordet inte är först i meningen.

Till exempel: ”Industrifackets fackavdelning i Närpes”, ”Närpes Industriarbetares fackavdelning”, ”Närpes Industriarbetare”, ”Industrifackets bilmekaniker i Närpes” eller Fackavdelningen för Industrifackets bilmekaniker i Närpes”.

Industrifackets namn i sin grundform (Industrifacket) får inte användas i fackavdelningens namn, till exempel ”Industrifacket Närpes”.

I fall att fackavdelningen ändrar sitt namn, får det nya namnet inte innehålla hänvisningar till de tidigare förbundens namn eller förkortningar (Metallförbundet, TEAM, Träfacket).

Avdelningens namn får inte heller innehålla det ordningsnummer som förbundet har gett åt avdelningen.