Förbundskongressen

Förbundskongressen 2023

Industrifackets högsta beslutsfattande organ är förbundskongressen som sammanträder vart femte år. Förbundskongress gick av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023. 442 kongressombud valde i kongressvalet 10–31.3.2023.

Inspelning från förbundskongressen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelning från foajéstudio

 

 

 

Förbundskongressens bakgrunds atmosfär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter från förbundskongressen

https://www.teollisuusliitto.fi/sv/2023/05/forbundets-tjanster-pa-fredag-19-5-och-under-forbundskongressen-22-24-5/