Vem leder ordet på förbundskongressen och vad gör utskotten?

Idag inleddes Industrifackets 23. förbundskongress. Följande personer har blivit valda till ordförande för mötet:

 • Sami Ryynänen
 • Mathias Pukkila
 • Nina Päivärinta
 • Juha Pöllänen

I enlighet med styrelsens förslag har följande utskott grundats. Utskotten och deras ordförande:

 • Organiserande utskott det vill säga mötesordförande och sekreterare, ordförande Sami Ryynänen
 • Procedurutskott, ordförande Arto Liikanen
 • Stadgeutskott, ordförande Jouni Jussinniemi
 • Arbetsmarknaden, ordförande Miia Soininen
 • Organisatorisk styrka, ordförande Miikka Leponiemi
 • Samhällspåverkan, ordförande Tuija Pircklén
 • Möjliggörare, ordförande Virva-Mari Rask

Utskottens uppgifter

Utgångspunkten för utskottens arbete är förbundsstyrelsen förslag till Industrifackets strategi.

Strategin är en praktisk, realistisk, målmedveten plan på lång sikt för hela förbundet.

Strategin grundar sig på fackavdelningarnas strategimotioner som berättar om vad som är viktigt för medlemmarna.

I strategin lyfter man fram viktiga val och ritar upp linjer för framtiden. Strategin överskuggas inte av små detaljer.

Trots det behandlas utskotten även de kongressmotioner fackavdelningarna lagt fram och de förslag kongressombuden presenterat för utskotten under sina anföranden på kongressen.