Industrifackets kongress ändrade på modellstadgarna

Industrifackets kongress har beslutat att göra ändringar i modellstadgarna. I början av hösten kommer fackavdelningarna att få anvisningar om hur stadgeändringar kan göras på fackavdelningarnas möten. Dessutom kommer man förbundet att under hösten organisera utbildningar för fackavdelningarna där man i detalj går igenom stadgeändringarna.