Medlemsavgiften

Medlemsavgiften 2023 och 2024

Medlemsavgiften 2023 och 2024 är 1 % av den beskattningsbara inkomsten.

  • Industrifackets fullmäktige beslutar årligen om Industrifackets medlemsavgift. Storleken på arbetslöshetskassans medlemsavgift beslutes årligen av Finansinspektionen.
  • Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen. Industrifacket informerar skattemyndigheterna om storleken av medlemsavgiften.

Industrifackets medlemsavgift uppdelas enligt följande:

  • fackavdelningens andel 0,18 %
  • förbundets andel 0,82 %

Medlemskapet och arbetslöshetsskyddet är i kraft när medlemsavgiften är betald enligt rådande medlemsavgiftsprocent. Medlemsavgift betalas för alla förskottsinnehållningsbara inkomster, även bl.a. under moderskapsledighet och sjukledighet, då arbetsgivaren betalar lön. Medlemsavgiften betalas också för lön från biinkomster.

Beräkna din medlemsavgift

Med denna räknare kan du kontrollera hur stor din medlemsavgift är. Skriv in din bruttolön (syns på löneremsan) i rutan. Till bruttolönen hör inte skattefria kilometerersättningar eller skattefria dagpenningar.

Medlemsavgiftskalkylator 2024

  • Skriv ett tal i lönefältet.
  • € / löneperiod
  • Hidden
    Tömma
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inkassering av medlemsavgiften

Anslutningsblanketten till Industrifacket är också ett medlemsavgiftsinkasseringsavtal, en fullmakt. Fyll i den omsorgsfullt och be arbetsgivaren fylla i den för sin del. Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften från din lön och betalar den till förbundet och gör mins varje halvår en utredning över utbetalda medlemsavgifter. Granska ditt lönekvitto så att du vet att arbetsgivaren verkligen drar av din medlemsavgift från lönen.

Självbetalande medlem

Du kan också sköta betalningen av medlemsavgiften själv. Då gör du ett inkasseringsavtal med din fackavdelning. Du får årligen en referenslista, med vilken du månatligen betalar din  medlemsavgift. Kom ihåg att alltid betala din medlemsavgift med rätt månads referensnummer.

Du kan också övergå till elektroniska räkningar som du får direkt till din nätbank.

Befrielse från medlemsavgiften

Du är befriad från medlemsavgift när du saknar löneinkomster på grund av att du• är arbetslös arbetssökande. Från inkomsrelaterad dagpenning betalas inte heller medlemskapsavgift

• är sjukledig utan lön
• lyfter rehabiliteringsstöd eller -penning
• erhåller arbetsoförmögenhetspension
• studerar
• är moderskaps-, faderskaps-, föräldraledig eller vårdledig eller är närståendevårdare
• avtjänar värnplikt, i vapentjänst eller civiltjänstgöring
• är arbetslös arbetssökande
• är alterneringsledig
• avtjänar frihetsstraff
• deltar i arbetsstrid som godkänts av förbundsstyrelsen

Meddela alltid medlemskapsenheten, regionkontoret eller din fackavdelning om du har rätt till avgiftsbefrielse. Industrifacket får till exempel inte information om föräldraledigheter direkt från arbetsgivaren eller arbetsmarknadsstöd från FPA, så din egen aktivitet är viktig. Du kan göra anmälan också i e-tjänsten. Om du inte hittar rätt frimedlemskap kan du kontakta medlemstjänsten.

Om du på grund av arbetslöshet eller sjukdom helt saknar löneinkomster, ska du kontakta din fackavdelning eller medlemskapsenheten minst en gång per halvår, så att befrielsen från medlemsavgift kan antecknas i dina medlemsuppgifter.

Om du är borta från arbetslivet en längre tid och återvänder, kom då ihop att kolla från ditt lönekvitto att medlemsavgifterna faktiskt tags från lönen.

Obetalda medlemsavgifter

Obetalda medlemsavgifter kan betalas retroaktivt för högst sex månader.

Om dina medlemsavgifter är obetalda för en längre tid än sex månader eller du har låtit bli att meddela om befrielse från medlemsavgiften, anses du ha utträtt ur förbundet och arbetslöshetskassan. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur förbundet har inte rätt till förbundets medlemsförmåner eller de av arbetslöshetskassan utbetalda förmånerna.

Betala din medlemsavgift fram till arbetslöshetens början och i dess rätta belopp. Då avslås inte din eventuella ansökan om dagpenning därför att du har försummat dina medlemsavgifter genom att betala mindre än dina förvärvsinkomster skulle förutsätta.