Arbetsgivarinkassering av medlemsavgifter

Anslutningsblanketten till Industrifacket är också ett medlemsavgiftsinkasseringsavtal, en fullmakt. Fyll i den omsorgsfullt och be arbetsgivaren fylla i den för sin del. Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften från din lön och betalar den till förbundet och gör minst varje halvår en utredning över utbetalda medlemsavgifter. Granska ditt lönekvitto så att du vet att arbetsgivaren verkligen drar av din medlemsavgift från lönen.

Om du ansluter dig elektroniskt och har kommit överens om att arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften ska du märka ut det på anslutningsblanketten. Vi skickar inkasseringsavtalet till arbetsgivaren.

På grund av arbetsgivarens lönebetalningsperioder kan det hända att inkasseringen av medlemsavgiften börjar först nästa löneperioder från att avtalet undertecknats. Om du blir medlem mitt i löneperioden och vill att ditt medlemskap ska träda i kraft omedelbart, måste du betala medlemsavgiften själv för den knappa månaden innan arbetsgivarinkasseringen inleds. Vi skickar en giroblankett för det åt dig hem på posten.

Du kan räkna ut en knapp månads medlemsavgift enligt följande formel:

1. Räkna först ut en hel månads medlemsavgift: bruttolön x 0,01

Till exempel 1000 euro x 0,01 = 10,00 euro

2. På basis av svaret kan du räkna ut en knapp månads medlemsavgift:

Hela månadens medlemsavgift delas med 21,5 (medlemsavgift per dag). Multiplicera den siffran med antalet dagar från att du blev medlem till månadens slut.

Till exempel om det är 10 dagar kvar av månaden: 10,00 / 21,5 x 10 = 4,65 euro

Utskrivbar anslutningsblankett