Befrielse från medlemsavgiften

Du är befriad från medlemsavgift när du saknar löneinkomster på grund av att du:

• är arbetslös arbetssökande. Från inkomsrelaterad dagpenning betalas inte heller medlemskapsavgift
• är sjukledig utan lön
• lyfter rehabiliteringsstöd eller -penning
• erhåller arbetsoförmögenhetspension
• studerar utan inkomst
• är moderskaps-, faderskaps-, föräldraledig eller vårdledig eller är närståendevårdare
• avtjänar värnplikt, i vapentjänst eller civiltjänstgöring
• är arbetslös arbetssökande
• är alterneringsledig
• avtjänar frihetsstraff
• deltar i arbetsstrid som godkänts av förbundsstyrelsen

Meddela alltid medlemskapsenheten, regioncentral eller din fackavdelning om du har rätt till avgiftsbefrielse. Industrifacket får till exempel inte information om föräldraledigheter direkt från arbetsgivaren eller arbetsmarknadsstöd från FPA, så din egen aktivitet är viktig. Du kan göra anmälan också i e-tjänsten. Om du inte hittar rätt frimedlemskap kan du kontakta medlemstjänsten.

Om du på grund av arbetslöshet eller sjukdom helt saknar löneinkomster, ska du kontakta din fackavdelning eller medlemskapsenheten minst en gång per halvår, så att befrielsen från medlemsavgift kan antecknas i dina medlemsuppgifter.

Om du är borta från arbetslivet en längre tid och återvänder, kom då ihop att kolla från ditt lönekvitto att medlemsavgifterna faktiskt tags från lönen.