Jäsenmaksuvapautus

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

 • työttömänä työnhakijana. Myöskään ansiosidonnaisesta päivärahasta ei makseta jäsenmaksua.
 • palkattomalla sairauslomalla
 • kuntoutustuella tai -rahalla
 • tapaturmavakuutuslain mukaisella päivärahalla, mikäli jäsenelle ei makseta palkkaa
 • työkyvyttömyyseläkkeellä
 • opiskelemassa vailla palkkatuloa
 • perhevapaalla tai omaishoitajana
 • suorittamassa asevelvollisuutta, aseetonta- tai siviilipalvelusta
 • palkattomalla vuorotteluvapaalla. Mahdollisesta toisesta palkkatyöstä maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
 • suorittamassa vapausrangaistusta
 • liiton hallituksen hyväksymässä työtaistelussa tai työnantajien julistamassa työsulussa

Ilmoita aina jäsenmaksuvapautuksista jäsenpalveluun, aluekeskukseen tai ammattiosastoosi. Teollisuusliitto ei esimerkiksi saa tietoja äitiys- tai hoitovapaista suoraan työnantajalta tai työmarkkinatuesta Kelalta, joten oma aktiivisuutesi on tärkeää. Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta myös sähköisessä asioinnissa. Mikäli et löydä oikeaa jäsenmaksuvapautusta, ole yhteydessä jäsenpalveluun.

Jos olet Kelan korvaaman työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenyysyksikköön vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta.

Jos olet poissa työelämästä pidemmän aikaa ja palaat takaisin, muistathan tarkistaa palkkalaskelmasta, että jäsenmaksut peritään palkasta. Jos maksat jäsenmaksut itse ja olet kadottanut jäsenmaksuviitteet, ota yhteys jäsenyysyksikköön.