Yrittäjäjäsen

Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko yrittäjyyskäsitteen piiriin. Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi voit jäädä korkeintaan18 kuukauden ajaksi Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan.

Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa. Löydät lisää tietoa yrittäjäjäsenyydestä työttömyyskassan sivuilta. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös TE-toimistosta sekä internetistä osoitteesta www.syt.fi.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 12,90 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän jäsenmaksu lasketaan työttömyysturvalaista tulevan vähimmäispalkan mukaan.

Vähimmäispalkka ajalla 1.1.–31.12.2022 on 1 283 €/kk, josta päiväpalkka saadaan jakamalla summa päiväjakajalla 21,5.

Laskentakaava: 1 283,00:21,5 = 59,67 € = päiväpalkka. Jäsenmaksu/pv on 0,01 x 59,67 = 0,60 €/pv → 12,90 €/kk