Yrittäjäjäsen

Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko yrittäjyyskäsitteen piiriin. Teollisuusliiton sopimusaloilla työskentelevä yrittäjä voi liittyä Teollisuusliiton jäseneksi, mutta ei A-kassan. Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi voit jäädä korkeintaan18 kuukauden ajaksi Avoimen työttömyyskassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan.

Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa. Löydät lisää tietoa yrittäjäjäsenyydestä työttömyyskassan sivuilta. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös TE-toimistosta sekä internetistä osoitteesta www.syt.fi.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu vuonna 2024 on 13,97 euroa kuukaudessa (vuonna 2023 jäsenmaksu oli 13,33 euroa kuukaudessa).

Yrittäjän jäsenmaksu lasketaan työttömyysturvalaista tulevan vähimmäispalkan mukaan.

Vähimmäispalkka ajalla 1.1.–31.12.2024 on 1 399 €/kk, josta päiväpalkka saadaan jakamalla summa päiväjakajalla 21,5.

Laskentakaava: 1 399,00:21,5 = 65,07 € = päiväpalkka. Jäsenmaksu/pv on 0,01 x 65,07 = 0,65 €/pv → 13,97 €/kk.