Yrittäjäjäsen

Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko yrittäjyyskäsitteen piiriin. Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi voit jäädä korkeintaan18 kuukauden ajaksi Teollisuusliiton ja Avoimen työttömyyskassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan.

Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa. Löydät lisää tietoa yrittäjäjäsenyydestä työttömyyskassan sivuilta. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös TE-toimistosta sekä internetistä osoitteesta www.syt.fi.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu vuonna 2023 on 13,33 euroa kuukaudessa (vuonna 2022 jäsenmaksu oli 12,90 euroa kuukaudessa).

Yrittäjän jäsenmaksu lasketaan työttömyysturvalaista tulevan vähimmäispalkan mukaan.

Vähimmäispalkka ajalla 1.1.31.12.2023 on 1 331 €/kk, josta päiväpalkka saadaan jakamalla summa päiväjakajalla 21,5.

Laskentakaava: 1 331,00:21,5 = 61,91 € = päiväpalkka. Jäsenmaksu/pv on 0,01 x 61,91 = 0,62 €/pv → 13,33 €/kk.