Tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin johtavaa koulutusta. Ammatillista koulutusta järjestetään oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena. Merkittävä osa oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta suoritetaan koulutussopimuksilla tai oppisopimuksilla työpaikoilla.

TES-määräykset ja yrityskohtaiset sopimukset

Teollisuusliitto neuvottelee työehtosopimukset työnantaja liittojen kanssa. Teollisuusliiton työehtosopimuksiin on kirjattu erilaisia määräyksiä, jotka koskevat työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Lisäksi on hyvä tarkistaa, onko työpaikallasi tehty yrityskohtainen koulutukseen liittyvä sopimus.  Ole yhteydessä Teollisuusliiton toimitsijaan, työpaikkasi luottamusmieheen tai työpaikkaohjaajaan, niin saat heiltä tarvittavaa tietoutta oppisopimuksista, koulutussopimuksista ja erilaisista stipendeistä.

Lisätietoja

Kari Hyytiä, ammatillisen koulutuksen asiantuntija p. 040 725 2984
Hannu Siltala, koulutuspäällikkö p. 040 579 6306