Ammattiosastokoulutus – lähellä jäsentä

Yksi ammattiosaston tehtävistä on jäsenten kouluttaminen. Koulutuksen kautta jäsenistö saa tietoa ammattiliiton toiminnasta, tavoitteista ja toiminnan merkityksestä ja sen kehittämisestä. Yhteishenkeä, voimaa ja vaikuttavuutta jäsenistöön voidaan luoda koulutuksen keinoin.

Ammattiosaston tulisi valita syyskokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan opintosihteeri tai koulutusvastaava. Tämän tehtäviin kuuluu järjestää ammattiosastokoulutusta lähellä jäseniä, eli koti- tai työpaikan läheisyydessä. Ammattiosaston järjestämään koulutukseen jäsenten on helppo osallistua. Koulutusta voi järjestää työelämään liittyvistä aiheista. Koulutustuista, hakemisesta ja aiheista on lisätietoa Opi omalla alueellasi -oppaassa. Tämä opas on tarkoitettu ammattiosastokoulutuksen järjestäjälle.

Opintosihteerin/ koulutusvastaavan rooliin kuuluu myös markkinoida ammattiosaston, alueiden ja liiton järjestämää koulutusta työpaikoilla jäsenille. Tehtävä on melko laaja, siksi ammattiosastot voivat perustaa tehtävän tueksi opintojaoston, jolloin viestiä jäsenistön suuntaan vievät useammat henkilöt.

Ammattiosastot voivat järjestää koulutusta myös yhdessä lähellä sijaitsevien muiden ammattiosastojen kanssa.

Liitto tukee taloudellisesti ammattiosastokoulutusta. Liiton tukea haetaan kurssikustannuksiin kurssitukihakemuksella.

Kurssitukihakemus lähetetään viisi viikkoa ennen koulutustilaisuutta sähköisesti: [email protected].

Kun kurssitukihakemus on käsitelty liitossa, tuki myönnetty ja kouluttaja nimetty, lähettää liitto koulutustukipäätöksen koulutuksen järjestäjälle.

Tutustu myös ammattiosastojen koulutusviikonloppuihin Murikassa.

Lisätietoja koulutuksen järjestämiseen saat Opi omalla alueella -oppaasta sekä ammattiosastokoulutuksesta vastaavilta asiantuntijoilta:

Sari Helminen, puh. 040 521 0970, [email protected].

Esimerkkejä kurssiaiheista

Työympäristö

  • Työhyvinvointi ja jaksaminen • Riskien arviointi • Luottamushenkilöiden jaksaminen • Sosiaalietuuksien viidakossa • Ajankohtaista työsuojelussa • Työsuojelun perusteet • Mielekkyyttä työhön – työsuojelun keinoin • Teknologiateollisuuden työkaarimalli

Liiton ja ammattiosaston toiminta

  • Viestintä ja sosiaalinen media • Jäsenhuolto • Näin toimin kokouksessa • Teollisuusliiton organisaatio ja päätöksenteko • Teollisuusliiton nuorisotoiminta • Tietotekniikan hyödyntäminen ammattiosastoissa • Jäsenyys ja jäsenhankinta • Järjestävä luottamusmies • Teollisuusliiton jäsenedut • Työväenliikkeen historia • eHallinta ja eAsiointi • Ammattiosaston toiminnan kehittäminen ja suunnittelu • Ammattiosastojen yhteistyön kehittäminen ja suunnittelu • Liittokokous • Tervetuloa Teollisuusliittoon – Uudet jäsenet • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Edunvalvonta

  • Teollisuusliiton suhdannekatsaus • Vuosilomalaki • Palkkarakenne • Teollisuuspolitiikka • Luottamusmiehen tehtävät • Työpaikkakartoitus • YT-laki • Paikallinen sopiminen • Työlainsäädäntö • Vuokratyö • Työaikalain uudistus • Ajankohtaiset asiat ja työehtosopimuksen muutokset