Ammattiosastokoulutus – lähellä jäsentä

Yksi ammattiosaston tehtävistä on jäsenten kouluttaminen. Koulutuksen kautta jäsenistö saa tietoa ammattiliiton toiminnasta, tavoitteista ja toiminnan merkityksestä ja sen kehittämisestä. Yhteishenkeä, voimaa ja vaikuttavuutta jäsenistöön voidaan luoda koulutuksen keinoin.

Ammattiosaston tulisi valita syyskokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan opintosihteeri tai koulutusvastaava. Tämän tehtäviin kuuluu järjestää ammattiosastokoulutusta lähellä jäseniä, eli koti- tai työpaikan läheisyydessä. Ammattiosaston järjestämään koulutukseen jäsenten on helppo osallistua. Koulutusta voi järjestää työelämään liittyvistä aiheista. Koulutustuista, hakemisesta ja aiheista on lisätietoa Opi omalla alueellasi -oppaassa. Tämä opas on tarkoitettu ammattiosastokoulutuksen järjestäjälle.

Opintosihteerin/ koulutusvastaavan rooliin kuuluu myös markkinoida ammattiosaston, alueiden ja liiton järjestämää koulutusta työpaikoilla jäsenille. Tehtävä on melko laaja, siksi ammattiosastot voivat perustaa tehtävän tueksi opintojaoston, jolloin viestiä jäsenistön suuntaan vievät useammat henkilöt.

Ammattiosastot voivat järjestää koulutusta myös yhdessä lähellä sijaitsevien muiden ammattiosastojen kanssa.

Liitto tukee taloudellisesti ammattiosastokoulutusta. Liiton tukea haetaan kurssikustannuksiin kurssitukihakemuksella.

Kurssitukihakemus lähetetään viisi viikkoa ennen koulutustilaisuutta sähköisesti: [email protected].

Kun kurssitukihakemus on käsitelty liitossa, tuki myönnetty ja kouluttaja nimetty, lähettää liitto koulutustukipäätöksen koulutuksen järjestäjälle.

Tutustu myös ammattiosastojen koulutusviikonloppuihin Murikassa.

Lisätietoja koulutuksen järjestämiseen saat Opi omalla alueella -oppaasta sekä ammattiosastokoulutuksesta vastaavilta asiantuntijoilta:

Sari Helminen, puh. 040 521 0970, [email protected] tai

Lea Wiman-Määttä, puh. 0400 616 265, [email protected]