Ammattiosastokoulutus

Alue- ja ammattiosastokoulutuksen tueksi järjestettävät kurssit ja tilaisuudet 2018

Opintosihteerikurssi järjestetään 2018 kaksi kertaa, joilla pyritään selventämään koulutusta koskevia muutoksia sekä perehdyttämään uusia toimijoita. Kurssit ovat 12.–16.2. Helsingin Hakaniemessä Murikan sivutoimipisteessä ja 22.–26.10. Teiskossa Murikka-opistolla. Tämän lisäksi opintosihteerit ja muut koulutuksesta kiinnostuneet koulutuksen järjestäjät, tullaan kutsumaan Murikka-opistolle opintosihteerien teemaseminaariin 28.–29.4.

Tammi–helmikuun vaihteessa valmistuu alue- ja ammattiosastokoulutuksen opas koulutuksen järjestäjien käyttöön, joka tullaan postittamaan teille. Myöhemmin opas on tilattavissa liiton pakkaamosta esimerkiksi opintojaosten käyttöön ammattiosastoihin.

Ammattiosastoille myönnettävä kurssituki

Ammattiosasto voi vuoden 2018 alusta hakea Liitolta kurssitukea / tilata kurssin kahdesta ryhmästä Teollisuusliiton strategian mukaisesta- tai peruskurssituen piiriin kuuluvasta vapaasti valittavista työelämän aiheista. Joita tilattaessa ammattiosaston vastuussa oleva koulutuksen järjestäjä, esimerkiksi opintosihteeri täyttää kurssitukihakemuksen. Huomatkaa, että hakemus on muuttunut ja on tämän postin liitteenä.

Allekirjoitetun hakemuksen voi lähettää skannattuna koulutus@teollisuuliitto.fi osoitteeseen.

Teollisuusliiton strategian mukainen koulutus

Tarjolla on viikonloppukoulutusta Teollisuusliiton vuosittaisen strategian mukaisista vaihtoehdoista, joissa kouluttajavastuut on liiton puolelta määritelty kullekin aihepiirille. Kurssit tukevat liiton strategiaa sekä luottamushenkilöiden ja ammattiosastojen toimintaa. Näille kursseille ei siis esitetä kouluttajatoivomusta.

Liiton strategian mukaisen koulutuksen aiheet:

 1. Yhteiskunta on meidän – voimaa vaikuttavuuteen ja välineet haltuun
 2. Ammattiosastot luottamusmiesten tukena
 3. Ymmärrystä yritystalouteen
 4. Ammatillinen koulutus uudistuu
 5. Jäsenen tukena, yhteiskunnan turvaverkot

Näistä strategian mukaisista kursseista maksetaan laajennettu kurssituki joka tarkoittaa sitä, että liitto maksaa kaikki muut kulut paitsi mahdollista majoitusta yön yli kursseilta.

Kurssin kesto minimi 3 tuntia, maksimi 12 tuntia

Liitto maksaa:

 • kouluttajan kulut (liiton toimitsija)
 • koulutustilan kulut
 • ruokailukulut koulutuksen ajalta (ei sisällä alkoholijuomia)
 • matkakulut kurssitoiminnan matkustusohjesäännön mukaan

Osasto maksaa:

 • mahdolliset majoitus- ja muut kulut

Laivalla järjestettyihin kursseihin ei laajennettua kurssitukea myönnetä

Tällöin kurssin kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliitolle ammattiosastolle etukäteen lähetettävän päätöskirjeen maksuohjein. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka sekä henkilön nimi joka vastuussa kurssin järjestelyistä (tilaaja).

Ammattiosastojen peruskurssituki

Koulutuksen järjestäjä voi olla ammattiosasto, työhuonekunta (ammattiosasto on aina kurssin tilaaja) tai lähekkäin olevat ammattiosastot yhdessä.

Koulutusaiheena työelämään liittyvä, alueellisesti tai toiminnallisesti tärkeä aihe (lähes vapaa). Liitto maksaa, hyväksymänsä kouluttajan kulut. Näille kursseille voi esittää kouluttajatoivomuksen mutta niin, että toimitsijaa toivottaessa on huomioitava hänen osaamisalueensa. Toimitsijoiden esimiehet tekevät viimekädessä päätöksen työmatkoista ja asiantuntijuudesta. Kouluttajatoive kohdan voi jättää myös tyhjäksi, tällöin koulutusyksikkö ja esimiehet yhteistyössä valitsevat vapaana olevan asiatuntijan koulutusaiheelle.

Lisäksi tukea käytännönjärjestelyihin (huom! ei matkakuluja – paitsi osastojen alueelliset yhteistyönä järjestetyt koulutukset):

 • 2-päivän kurssi (12h) → 50 euroa / osallistuja
 • 1-päivän kurssi (6h) → 25 euroa / osallistuja
 • 3 tunnin koulutus → 15 euroa / osallistuja

Myönnetään myös laivalla järjestettyihin kursseihin

Molemmin koulutusvaihtoehdoin järjestetyn kurssin osallistujalista annetaan liiton toimitsijan mukaan. Koulutuksen kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliittoon ammattiosastolle etukäteen lähetettävän päätöskirjeen maksuohjein. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka sekä henkilön nimi joka vastuussa koulutuksen järjestelyistä (tilaaja), mikäli kurssituki kattaa kulut.

Mikäli liiton tuki ei kata koulutuksen kuluja tai vastuuammattiosasto katsoo helpommaksi lähettää kuluista laskun ja kuitin osaston maksamista kuluista koulutusyksikköön, liitto korvaa maksimissaan myönnetyn tuen verran aiheutuneita koulutuskuluja.

Ammattiosastojen järjestämillä kursseilla matkakustannuksia ei korvata. Sen sijaan osastojen yhteistyönä toteutettavien yhteisten kurssien matkakulut korvataan liiton kurssitoiminnan matkustusohjesäännön mukaisesti, oman auton käyttö korvataan verohallinnon ohjeistuksen perusteella. Vastuuosasto maksaa matkakulut ensin jäsenelle osallistuttuaan osastojen yhteiseen koulutustilaisuuteen. Liitto palauttaa maksetut matkakulut osastolle, saatuaan maksetuista matkoista koosteen. Taksin käyttö ei ole sallittua ammattiosastokoulutuksessa.

Ammattiosastojen yhteisestä koulutuksesta joka järjestetään omalla toiminta-alueella tai teollisuusliiton myöhemmin määrittelemissä koulutuspaikoissa, jotka ovat liiton omistuksessa, johon on vastuuosaston puolesta järjestetty yhteiskuljetus, liitto korvaa matkakuluja 15€ / jäsen. Bussikuitti tulee toimittaa muiden kululaskujen ja kuittien kanssa koulutusyksikköön.

Mahdollisuus toimia uusien jäsenten aktivoimiseksi

Uusien jäsenten tilaisuuksiin kurssituki on 25 €/ jäsen (myös oppilasjäsen). Kurssituen voi käyttää muuhunkin kuin kurssikuluihin.

Uusien jäsenten tilaisuuksista vastaa aluetoimistot. Aluepäällikkö katsoo kuka aluetoimiston toimitsijoista vastaa tilaisuudesta liiton ajankohtaisen tervehdyksen osalta. Mikäli tilaisuuden kohderyhmänä on selkeästi nuoret uudet jäsenet, voi aluepäällikkö ohjata tilaisuuden vetovastuun nuorisotoimitsijalle. Ammattiosastolla on myös mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan ja aktivoida jäseniä osaston toimintaan ja tilaisuuksiin.

Osallistujalista toimii osastoille maksettavan kurssituen perusteena uusien jäsenten tilaisuuksissa sekä tilaisuudesta koulutusyksikköön lähetetyt laskut ja niiden kuitit.