Ammattiosastokoulutus

Ammattiosastojen koulutusmahdollisuudet poikkeusaikana

Ammattiosastoille tarjotaan poikkeusaikana uutta koulutusvaihtoehtoa. Microsoft Teams -sovelluksen kautta on mahdollista järjestää jäsenille enintään kolmen tunnin mittaisia etäkoulutuksia, joita ohjaa liiton toimitsija. Lue lisää.

Toiminnan pulssi – Ammattiosastojen kehittämisviikonloput Murikassa

Teollisuusliiton juhlavaltuusto päätti kesäkuussa 2019, että Murikka-opistossa järjestetään vuoden 2020 aikana kuusi ammattiosastoille suunnattua kehittämisviikonloppua. Kädenojennus on merkittävä, sillä samalla liitto sitoutui maksamaan kaikki järjestelyistä aiheutuvat kulut.

Tulkaa porukalla kohtaamaan muita alueenne ammattiosastoissa toimijoita, hakemaan uutta sykettä ja virtaa osaston ja alueen yhteistoimintaan. Luvassa mm. ajatuksia herättäviä ja ehkä sykettä nostavia tietoiskuja, ammattiosastojen kehittämiskeskusteluista nousseita asioita sekä ideointia tulevaisuuden ammattiosastosta. Onko toimintamme pulssi yhteinen arvopohja vai mikä se on?

Kukin osasto voi ilmoittaa maksimissaan kahdeksan hallituksen jäsentä. Mikäli ilmoittautumisia on runsaasti, liitto varaa itsellään mahdollisuuden rajoittaa osastokohtaista osallistumista. Osastojen kannattaa jo syksyn 2019 kokouksissa miettiä, ketkä lähtevät kehittämisviikonloppuun mukaan.

Alueellisen verkostoimisen näkökulmasta kukin viikonloppu on suunnattu aluekohtaisesti

Ajankohta Alue Ilmoittautumiset ammattiosastoittain
10.–11.10.2020 Häme–Pirkanmaa 24.9. mennessä
14.–15.11.2020 Helsinki–Uusimaa 29.10. mennessä
23.–24.1.2021 Vaasa–Keski–Suomi 7.1.2021 mennessä
23–24.1.2021 Svenskspråkiga fackavdelningarna Anmäl er fackavdelninsvis senast 7.1.2021
20.–21.3.2021 Kaakkois–Suomi–Savo–Karjala 4.3.2021 mennessä
6.–7.3.2021 Varsinais–Suomi–Satakunta 18.2.2021 mennessä

Kehittämisviikonloppuun ilmoittaudutaan koontilomakkeella osastokohtaisesti. Lomake löytyy tästä.

Ammattiosastot ovat tärkeässä roolissa

Ammattiosastot ovat tärkeässä roolissa koulutuksen järjestäjinä. Kun kurssi järjestetään lähellä, on helpompi saada mukaan myös uusia jäseniä. Ammattiosastokoulutusta voivat järjestää yksittäiset osastot tai lähekkäin sijaitsevat osastot yhdessä, jolloin on mahdollista tutustua myös naapuriosaston jäseniin.

Ammattiosastoille myönnettävä kurssituki

Ammattiosasto voi hakea liitolta kurssitukea. Osastojen tilattavissa olevat kurssit on jaoteltu kahteen ryhmään. Toisen ryhmän kurssien aiheet ovat Teollisuusliiton strategian kannalta erityisen ajankohtaisia ja niille myönnetään laajennettua kurssitukea. Toisen ryhmän kurssien aiheet voi valita vapaasti erilaisista työelämäteemoista ja ne kuuluvat peruskurssituen piiriin.

Kurssitukihakemuksen täyttää ammattiosaston koulutuksesta vastaava henkilö, esimerkiksi opintosihteeri. Hakemuksen allekirjoittaa aina ammattiosaston opintosihteeri, puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja. Opintosihteerin lisäksi kurssin järjestelyistä voivat vastata jaostojen vetäjät, työhuonekuntien puheenjohtajat tai osaston hallituksen jäsenet.

Allekirjoitettu hakemus lähetetään skannattuna osoitteeseen [email protected].

Laajennettu kurssituki – Teollisuusliiton strategian mukainen koulutus

Tarjolla on viikonloppukoulutusta aiheista, jotka ovat erityisen tärkeitä Teollisuusliiton strategian kannalta. Lisäksi aiheet tukevat sekä luottamushenkilöitä ja ammattiosastoja. Liitto on nimennyt kursseille vastuukouluttajat.

Koulutuksen aiheet:

  1. Siellä päätökset missä tekijät – innostusta yhteisten asioiden hoitoon (Sari Helminen, Kaisa Niskanen, Emmi Mäkinen ja Arja Salo)
  2. Suunnitelmista teoiksi – välineitä jäsenhankintaan (Arja Salo ja Lea Wiman-Määttä)
  3. Ymmärrystä yritystalouteen (Jukka Saviluoto)
  4. Ammatillinen koulutus työpaikoilla (Kari Hyytiä ja Hannu Siltala)
  5. Terveisiä perheestä – kurssi ruuhkavuosista selviytymiseen (Sari Helminen ja Sari Kola)
  6. Sopimuskierros, mikä muuttui työehtosopimuksessa? (Timo Lehto ja Jari Kosonen-Nikulainen)

Kursseista maksetaan laajennettua kurssitukea. Se tarkoittaa sitä, että liitto maksaa kaikki muut kulut paitsi mahdollista majoitusta yön yli kursseilta. Kurssin kesto on vähintään kolme tuntia ja enintään 12 tuntia. Kurssi tulee järjestää omalla toiminta-alueella.

Laivalla järjestettyihin kursseihin ei laajennettua kurssitukea myönnetä.

Liitto maksaa:

Osasto maksaa mahdolliset majoituskulut ja muut kulut.

Kurssin kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliittoon. Ammattiosastolle lähetetään kirje kurssitukipäätöksestä. Kirjeessä on mukana maksuohjeet. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka sekä kurssin järjestelyistä vastaavan henkilön nimi (tilaaja).

Peruskurssituki ammattiosastoille

Koulutuksen voi järjestää yksittäinen ammattiosasto, työhuonekunta tai ammattiosastot yhdessä. Jos koulutuksen järjestää työhuonekunta, on kurssin tilaaja kuitenkin aina ammattiosasto, ja kurssihakemuksen allekirjoittavat osaston viralliset nimenkirjoittajat.

Koulutusaihe on lähes vapaa: se voi olla työelämään liittyvä, alueellisesti tai osaston toiminnan kannalta tärkeä. Liitto maksaa kouluttajan kulut. Kurssille voi esittää kouluttajatoivomuksen, mutta toiveessa on huomioitava toimitsijan osaamisalue. Jos kouluttajatoivetta ei esitetä, liitto nimeää sopivan kouluttajan.

Liitto maksaa tukea käytännön järjestelyihin:

Yleistä tuen maksamisesta

Riippumatta siitä, kuuluuko järjestettävä kurssi laajennetun kurssituen piiriin tai peruskurssituen piiriin, kurssin osallistujalista annetaan kurssilla liiton toimitsijalle.

Koulutuksen kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliittoon, jos myönnetty tuki riittää kattamaan kulut. Jos liiton tuki ei kata kaikkia koulutuksen kuluja, osasto maksaa ensin koko laskun ja lähettää jälkeenpäin laskukopiot ja kuitit maksetuista laskuista koulutusyksikköön.

Halutessaan osasto voi joka tapauksessa maksaa kulut ensin itse ja lähettää jälkeenpäin laskujen ja kuittien kopiot koulutusyksikköön. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka sekä koulutuksen järjestelyistä vastaavan henkilön nimi eli tilaajan nimi.

Tarkemmat maksuohjeet löytyvät ammattiosastolle etukäteen lähetettävästä kurssitukipäätöskirjeestä.

Uusien jäsenten tilaisuudet

Uusille jäsenille järjestettävissä tilaisuuksissa tutustutaan liittoon, omaan osastoon ja aluetoimintaan. Ammattiosastolla on mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan ja tilaisuuksissa on hyvä innostaa uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

Uusien jäsenten tilaisuuksia järjestettäessä otetaan ensin yhteyttä oman aluetoimiston aluepäällikköön tai aluetoimiston vastaavaan ja sovitaan siitä, kuka tilaisuuden vetää. Jos tilaisuuden kohderyhmänä ovat uudet nuoret jäsenet, voi tilaisuuden vetää myös nuorisotoimitsija.

Ammattiosasto tai osastot yhdessä voivat saada uusien jäsenten tilaisuuksiin tukea 25 euroa henkilöä kohden ja se koskee myös oppilasjäseniä. Ensin tulee kuitenkin toimittaa normaaliin tapaan kurssitukihakemus koulutusyksikköön. Tuen voi käyttää vapaasti osaston tai osastojen päättämällä tavalla.

Kurssituki maksetaan osastoille osallistujalistan sekä laskujen ja kuittien perusteella. Laskut ja kuitit toimitetaan koulutusyksikköön.

Kaipaatko neuvoja tai vinkkejä?

Koulutusyksikkö palvelee Teollisuusliiton jäseniä kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä joko soittamalla liiton vaihteen kautta puh. 020 774 001 tai lähettämällä sähköpostia koulutusyksikköön [email protected].