Ammattiosastojen laajennettu kurssituki

Ammattiosastoille on tarjolla viikonloppukoulutusta aiheista, jotka ovat erityisen tärkeitä Teollisuusliiton strategian kannalta. Lisäksi aiheet tukevat sekä luottamushenkilöitä että ammattiosastoja. Liitto on nimennyt kursseille vastuukouluttajat.

Koulutuksen aiheet ovat:

 1. Siellä päätökset missä tekijät – innostusta yhteisten asioiden hoitoon
  (Kouluttajina: Sari Helminen, Kaisa Niskanen, Emmi Mäkinen ja Arja Salo)
 2. Suunnitelmista teoiksi – välineitä jäsenhankintaan
  (Kouluttajina: Arja Salo ja Lea Wiman-Määttä)
 3. Työelämän pelisäännöt – työpaikkasi ilman tessiä
  (Kouluttajina: Timo Lehto, Jari Kosonen-Nikulainen ja Eero Juhonen)
 4. Ymmärrystä yritystalouteen
  (Kouluttajana: Jukka Saviluoto)
 5. Ammatillinen koulutus työpaikoilla
  (Kouluttajina: Kari Hyytiä ja Hannu Siltala)
 6. Terveisiä perheestä – kurssi ruuhkavuosista selviytymiseen
  (Kouluttajina: Sari Helminen ja Sari Kola)

Tukea haetaan kurssitukihakemuksella, joka toimitetaan viisi viikkoa ennen toivottua kurssia sähköisesti koulutusyksikköön [email protected]

Näistä kursseista maksetaan laajennettua kurssitukea.
Laajennettu tuki tarkoittaa sitä, että liitto maksaa kaikki tila- ja ruokailukulut, mutta ei mahdollista majoitusta yön yli kursseilta. Kurssin kesto on 6, 9 tai 12 tuntia. Kurssi pitää järjestää omalla toiminta-alueella. Laivalla järjestettyihin kursseihin ei myönnetä laajennettua kurssitukea.

Liitto maksaa:

Osasto maksaa mahdolliset majoitukset ja muut kulut.

Kurssin kulut voi ohjata suoraan Teollisuusliittoon. Ammattiosastolle lähetetään kirje kurssitukipäätöksestä. Kirjeessä on mukana maksuohjeet. Maksutositteista on käytävä selvästi ilmi kurssipäivä, kurssipaikka sekä kurssin järjestelyistä vastaavan henkilön nimi (tilaaja).