Lomat ja loma-ajan palkka

Vuosiloma

Kaikilla työntekijöillä on oikeus vuosilomaan tai sitä vastaavaan vapaaseen. Lomanmääräytymisvuosi on 1. huhtikuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana.

Lomien sopimisessa pääperiaate on, että 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa työskentelevillä lomaa kertyy kaksi päivää kuukautta kohden. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudessa. Vuosilomaan oikeuttavat myös hyväksyttävistä syistä johtuneet poissaolopäivät, kuten sairauspäivät.

Loma-ajan palkka

Loma-ajalta maksetaan vuosilomapalkkaa. Vähintään 35 tuntia kuukaudessa työskentelevän tuntipalkkaisen lomapalkka on yleensä 9 % bruttopalkasta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomapalkka on 11,5 %. Vähintään 14 päivää kuukaudessa työskentelevän tuntipalkkaisen lomapalkka määräytyy keskiansion ja kertoimien mukaan. Kuukausipalkkainen saa normaalin palkkansa.

Vuosilomapalkan lisäksi maksetaan työehtosopimuksissa sovittu lomaraha. Se on tavallisesti puolet lomapalkasta.

Lomapäivät maksetaan rahana eli lomakorvauksena silloin, kun vuosiloman antaminen ei ole mahdollista työsuhteen päättyessä. Lomakorvaus lasketaan samoin kuin lomapalkka.

Vuosilomapalkkaa, lomakorvauksia tai lomarahaa vaadittaessa kannattaa muistaa, että työntekijän oikeus vaatia niitä vanhenee työsuhteen päätyttyä kahdessa vuodessa. Erilaiset lomarahat ovat normaalia verotettava tuloa, mikä tulee huomioida veroprosenttia määritellessä ja esimerkiksi opinto- ja asumistukea hakiessa.