Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimuskierros 2022

Media- ja painoalan työehtosopimuksesta alkoivat neuvottelut tiistaina 11.1. Vaihdoimme tekstiesityksiä kirjallisesti lukuun ottamatta palkkausta ja sopimuskauden pituutta koskevia esityksiä. Niistä teemme esityksen myöhemmin. Sovimme neuvotteluiden ajaksi työryhmän perustamisesta mm. työaikaa koskevissa asioissa.

Medialiiton eli työnantajapuolen edustajia neuvotteluissa ovat Elina Nissi, Heli Hanninen, Eljas Ryhänen, kentän edustajina Sauli Vuorinen Keskisuomalaisesta sekä Matti Käki Sanomilta.

Neuvotteluissa Teollisuusliittoa edustavat kentän jäseninä Santtu Turtiainen Punamusta ja Petri Nurmi Salonseudun Sanomat/Marko Lähteenmäki Takon kotelotehdas. Liiton toimistolta mukana ovat sektorin johtaja Toni Laiho, sopimuspäällikkö Susanna Holmberg, sopimusasiantuntija Jari Kosonen-Nikulainen, oikeudellisesta yksiköstä Meri Listenmaa ja sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. Seuraava tes-neuvottelupäivä on 24.1. Neuvottelu pidetään tuolloin Teamsissa.

Työehtosopimus 2020–2022

Media- ja painoalan uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimus on kaksivuotinen ajalle 1.2.2020–28.2.2022.

Allekirjoituspöytäkirjan löydät tästä.

Palkankorotukset 2021

Media- ja painoalan työntekijöiden vähimmäispalkat 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta (PDF).

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Jari Kosonen-Nikulainen, 020 774 1119 tai 0500 712 793, [email protected]