Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu

Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden valmennusohjelma yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kehittämiseen 

Ihmisten hyvinvointi Suomessa perustuu kilpailukykyiseen, tuottavaan ja mielekkääseen, ammattitaidolla tehtyyn työhön. Innovaatio-, markkinointi-, laatu- ja osaamispanostusten tavoitteena on tuottavuuden vakaa kasvu ja työhyvinvoinnin parantaminen. Teknologiateollisuuden yritykset toimivat markkinoilla kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja jatkuvan muutoksen paineessa. Eilen hyväksi todetuilla toimintatavoilla ei enää tänään pärjätä. Markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien hyväksikäyttö edellyttää jatkuvaa uusiutumiskykyä, verkostomaisia toimintatapoja sekä aitoon vuoropuheluun ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä.

Yhteistoiminnalla vastataan kilpailun tuomiin vaatimuksiin – panostukset yhteistoimintaan ovat edistäneet menestystä!

Teknologiateollisuus ja Metalliliitto ovat kehittäneet yrityskohtaisena pidettävän ”Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu” -valmennuksen, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä ja uusia näkökulmia työpaikkatason yhteistoiminnan laadun parantamiseksi. Keskeisiä tekijöitä ovat neuvottelusuhteiden toimivuus, johtamisen onnistuminen, yrityskulttuurin vaikutus ja luottamukselliset suhteet. Tavoitteena on aikaansaada yhteinen tahtotila työyhteisön toiminnan kehittämiseksi.

  • Tilaisuuden sisältö: tilaisuus räätälöidään yrityskohtaisesti lähtökohtana ”Yhteistoiminnan tasomittari” – kysely.
  • Tilaisuuden aihealueet: menestykselliseen yhteistoimintaan vaikuttavat tekijät
  • Tilaisuuden kesto: 1 päivä + erikseen sovittava palautepäivä
  • Kenelle: yrityksen johto, esimiehet, luottamusmiehet, työntekijät
  • Toteutustapa: yhteistoiminnan kehittämistarpeita ratkaistaan yksilö- ja ryhmätöinä

Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu. Menestykseen toimivalla vuoropuhelulla (16.12.2011) PDF, valmennusohjelman julkaisu, jossa mukana Yhteistoiminnan tasomittari (6.10.2009) -kysely

Ennakoiva yhteistoiminta (PDF), yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Kiinnostaako parempi huominen? Ota yhteyttä:

Metalliliitto: Kari Lähteenmäki, puh. 050 356 1614
sähköposti [email protected]

Teknologiateollisuus: Risto Pihlainen, puh 040 7339689
sähköposti [email protected]