Itsenäisyyspäivän palkka 2020 Teknologiasektorin sopimusaloilla

Itsenäisyyspäivä 6.12.2020 osuu tänä vuonna sunnuntaiksi, jolloin niissä tavanomaisissa päivä- ja kaksivuorotöissä sekä keskeytyvässä kolmivuorotyössä, joissa sunnuntai on säännöllisesti vapaapäivä, itsenäisyyspäivä ei aiheuta töiden keskeyttämistä, eikä itsenäisyyspäivän palkkaan ole oikeutta, koska sunnuntai ei siis olisi ollut muutoinkaan työpäivä.

Sellaisissa työaikamuodoissa (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), joissa itsenäisyyspäivä sunnuntai sattuu työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi, työntekijälle ei makseta erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa.

Lain mukaan itsenäisyyspäivänä työtä tekevä työntekijä rinnastetaan sunnuntaityötä tekeviin työntekijöihin. Näin työntekijä, joka on itsenäisyyspäivänä työssä joko työtuntijärjestelmän mukaisesti (työtä ei ole keskeytetty itsenäisyyspäivänä) tai työntekijä on erikseen antanut suostumuksensa ylityön tekemiseen (ylityö vapaapäivänä), työntekijä on oikeutettu normaalin työstä maksettavan palkan ja ylityö-, ym. lisien lisäksi kaikilta tekemiltään työtunneilta 100 prosentin sunnuntaityökorotukseen itsenäisyyspäivälain perusteella, riippumatta siitä milloin työsuhde on alkanut. Mitään muuta erillistä ja edellisten lisäksi maksettavaa itsenäisyyspäivästä johtuvaa palkkaa ei tule maksettavaksi sillä perusteella, että kyseessä on työ itsenäisyyspäivänä.