Itsenäisyyspäivän palkka 2023 teknologiasektorin sopimusaloilla

Alla oleva ohje koskee teknologiateollisuutta, malmikaivoksia ja pelti- ja teollisuuseristysalaa. Sektorin muiden alojen itsenäisyyspäivää koskevat määräykset löydät arkipyhiä koskevalta sivulta.

Vuonna 2023 itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta sattuu keskiviikolle. Itsenäisyyspäivä on lain mukaan palkallinen vapaapäivä.

A) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi

Sellaisissa työaikamuodoissa (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), joissa itsenäisyyspäivä maanantai sattuu työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi, työntekijälle ei makseta erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa.

Jos työntekijä on poikkeuksellisesti työssä itsenäisyyspäivänä, hänelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi 100 prosentin suuruinen sunnuntaityökorotus itsenäisyyspäivänä tehdyiltä työtunneilta. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan luonnollisesti myös ylityölisä, mutta ei muita korvauksia sillä perusteella, että työ tehdään itsenäisyyspäivänä.

B ) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi

Itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi, tässä tapauksessa siis tiistaiksi, on työpaikalla työt keskeytettävä kuten sunnuntaina, ellei kysymys ole työstä (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), jota säännönmukaisesti tehdään myös sunnuntaisin.

Koska itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä, palkka on töiden keskeyttämisestä huolimatta maksettava.

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännöllisiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työtunneilta.

Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa makseta, vaan hän saa itsenäisyyspäivän viikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Työsuhde-edellytys

Saadakseen itsenäisyyspäivän palkan on tuntipalkkalaisen työntekijän pitänyt olla työnantajan työssä vähintään kuusi työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Kuukausipalkkaiselle riittää, että hän on ollut työsuhteessa itsenäisyyspäivänä.

Erityistilanteet

Tietyissä tapauksissa joudutaan ratkaisemaan, miten poissaolo työstä ennen itsenäisyyspäivää tai sen jälkeen taikka molempina päivinä vaikuttaa itsenäisyyspäivän palkan maksamiseen. Arvioinnin kohteena on tällöin itsenäisyyspäivälain ilmaisu, jonka mukaan palkka itsenäisyyspäivältä maksetaan, ”jos se muutoin olisi ollut työpäivä”.

Pääsääntö

Jos työntekijä on työssä joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai sitä seuraavana työpäivänä (tänä vuonna siis tiistai ja torstai) ja työnantaja antaa itsenäisyyspäivän lain edellyttämällä vapaaksi, itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, koska voidaan olettaa, että tällöin työntekijä olisi ollut työssä myös itsenäisyyspäiväksi sattuvana päivänä.

Jos työtuntijärjestelmää muutetaan siten, että vapaapäivä tietoisesti osutetaan itsenäisyyspäiväksi, katsotaan töiden keskeyttämisen johtuvan itsenäisyyspäivästä ja palkka on maksettava.

Sairaus ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän

Työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivältä työehtosopimuksen mukainen arkipyhäkorvaus, jos itsenäisyyspäivä sattuu ajalle, jolta työnantaja on työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa.

Itsenäisyyspäivälain mukaan työstä välittömästi ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, ei ole oikeutettu lain mukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan.

Työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä) ennen itsenäisyyspäivää

Itsenäisyyspäivä 6.12.2023 sattuu keskiviikoksi. Jos itsenäisyyspäivää edeltävä tiistai on määrätty tai sovittu pekkaspäiväksi, itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, jos tiistai muuten olisi ollut työpäivä.

Lomautus

Jos itsenäisyyspäivä jää lomautuksen sisään, ei itsenäisyyspäivän palkkaa makseta.

Jos itsenäisyyspäivä osuu lyhennetyn työviikon lomautuspäivälle, itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta.

Vuosiloma

Itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta vuosiloman (käytännössä talviloma) ajalle sattuvalta itsenäisyyspäivältä. Toisaalta itsenäisyyspäivää ei myöskään lasketa arkipäiväksi vuosiloman pituutta määrättäessä.

Kari Lähteenmäki
sopimuspäällikkö
Teknologiasektori