Itsenäisyyspäivän palkka 2019 Teknologiasektorin sopimusaloilla

Vuonna 2019 itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta sattuu perjantaille. Itsenäisyyspäivä on lain mukaan palkallinen vapaapäivä.

A) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi

Sellaisissa työaikamuodoissa (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), joissa itsenäisyyspäivä perjantai sattuu työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi, työntekijälle ei makseta erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa.

Jos työntekijä on poikkeuksellisesti työssä itsenäisyyspäivänä, hänelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi 100 prosentin suuruinen sunnuntaityökorotus itsenäisyyspäivänä tehdyiltä työtunneilta. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan luonnollisesti myös ylityölisä, mutta ei muita korvauksia sillä perusteella, että työ tehdään itsenäisyyspäivänä.

B ) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi

Itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi, tässä tapauksessa siis perjantaiksi, on työpaikalla työt keskeytettävä kuten sunnuntaina, ellei kysymys ole työstä (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), jota säännönmukaisesti tehdään myös sunnuntaisin.

Koska itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä, palkka on töiden keskeyttämisestä huolimatta maksettava.

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännöllisiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työtunneilta.

Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa makseta, vaan hän saa itsenäisyyspäivän viikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Työsuhde-edellytys

Saadakseen itsenäisyyspäivän palkan on tuntipalkkalaisen työntekijän pitänyt olla työnantajan työssä vähintään kuusi työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Kuukausipalkkaiselle riittää, että hän on ollut työsuhteessa itsenäisyyspäivänä.

Erityistilanteet

Tietyissä tapauksissa joudutaan ratkaisemaan, miten poissaolo työstä ennen itsenäisyyspäivää tai sen jälkeen taikka molempina päivinä vaikuttaa itsenäisyyspäivän palkan maksamiseen. Arvioinnin kohteena on tällöin itsenäisyyspäivälain ilmaisu, jonka mukaan palkka itsenäisyyspäivältä maksetaan, ”jos se muutoin olisi ollut työpäivä”.

Pääsääntö

Jos työntekijä on työssä joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai sitä seuraavana työpäivänä (tänä vuonna siis torstai ja lauantai) ja työnantaja antaa itsenäisyyspäivän lain edellyttämällä vapaaksi, itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, koska voidaan olettaa, että tällöin työntekijä olisi ollut työssä myös itsenäisyyspäiväksi sattuvana päivänä.

Työntekijän työskennellessä joko sellaisessa päivä-, kaksivuoro- tai keskeytyvässä kolmivuorotyössä, jossa sunnuntain lisäksi viikon toinen vapaapäivä on kiinteästi lauantai, katsotaan tänä vuonna vain sitä, mikä on tilanne torstaina 5.12., sillä lauantaihan on vapaapäivä. Itsenäisyyspäivän palkka on maksettava, jos torstai on työpäivä.

Jos työtuntijärjestelmää muutetaan siten, että vapaapäivä tietoisesti osutetaan itsenäisyyspäiväksi, katsotaan töiden keskeyttämisen johtuvan itsenäisyyspäivästä ja palkka on maksettava.

Sairaus ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän

Työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivältä työehtosopimuksen mukainen arkipyhäkorvaus, jos itsenäisyyspäivä sattuu ajalle, jolta työnantaja on työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa.

Itsenäisyyspäivälain mukaan työstä välittömästi ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, ei ole oikeutettu lain mukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan.

Työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä) ennen itsenäisyyspäivää

Itsenäisyyspäivä 6.12.2019 sattuu perjantaiksi. Jos itsenäisyyspäivää edeltävä torstai on määrätty tai sovittu pekkaspäiväksi, itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, jos torstai muuten olisi ollut työpäivä.

Lomautus

Jos itsenäisyyspäivä jää lomautuksen sisään, ei itsenäisyyspäivän palkkaa makseta.

Jos lomautus päättyy torstaina ja näin itsenäisyyspäivää ei jää lomautuksen sisään, jolloin itsenäisyyspäivän palkka maksetaan.

Jos itsenäisyyspäivä osuu lyhennetyn työviikon lomautuspäivälle, itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta.

Vuosiloma

Itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta vuosiloman (käytännössä talviloma) ajalle sattuvalta itsenäisyyspäivältä. Toisaalta itsenäisyyspäivää ei myöskään lasketa arkipäiväksi vuosiloman pituutta määrättäessä.

Teknologiasektorin muissa työehtosopimuksissa itsenäisyyspäivän määräykset ovat edellä mainitun mukaiset.

Kauno Koskela
sopimusvastaava
Teknologiasektori