Kumiteollisuus

Kumiteollisuudessa työskentelee noin 1 500 liiton jäsentä. Alan työpaikoilla valmistetaan renkaita, erilaisia hihnoja, letkuja, päällysteitä, kumisaappaita, kumiseoksia.

Sopimuskumppani on Kumiteollisuus ry.

Neuvottelutulos

Kumiteollisuuteen on saavutettu neuvottelutulos ajalle 1.12.2017–31.10.2020.

Allekirjoituspöytäkirja

  • Allekirjoituspöytäkirja kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ajalle 1.12.2017–31.10.2020.

Palkkaratkaisu 2017-2012

Kumiteollisuuden työntekijöiden vuorolisät 2019

Vuorotyölisän suuruus, eli iltavuorotyölisä ja yövuorolisän suuruudet ovat 1.6.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:
Iltavuorolisä 1,27 € / tunti
Yövuorolisä 2,37 € / tunti

Kumiteollisuuden vuorolisät

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Kalle Forsman, 020 774 1495, [email protected]