Uusi työehtosopimus kumiteollisuuteen

Kumiteollisuuden uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 17.2.2023–31.1.2025 välisen ajan. Kumiteollisuudessa työskentelee noin 1 500 liiton jäsentä. Alan työpaikoilla valmistetaan renkaita, erilaisia hihnoja, letkuja, päällysteitä, kumisaappaita, kumiseoksia.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat + 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,2 prosentin paikallisesta erästä, 400 euron kertaerästä ja samansuuruisesta 400 euron myöhennyskorvauksesta.

Tarkemmin kuvattuna työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 3,3 prosenttia. Helpotusta talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksina, joita ratkaisu sisältää vuodelle 2023 yhteensä 800 euroa. Ensimmäinen 400 euron erä tulee maksuun huhtikuussa ja myöhennyskorvaus heinäkuussa. Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,2 prosentin yrityskohtainen erä, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Työehtosopimuksen lisät lukuun ottamatta vuorolisiä, nousevat 3,3 prosentilla 1.2.2024 alkaen.

Kumiteollisuuden sopimusala osallistuu hankkeisiin, jossa nuoria ja naisia tutustutetaan alalle ja myös toiseen hankkeeseen, jossa eri-ikäisten tarpeita ja niihin liittyviä käytäntöjä kartoitetaan työpaikoilta kaikkien hyödynnettäväksi. Sopimuksen tekstimuutokset lisäävät hallitusti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja panostusta on edelleen aidon paikallisen sopimisen kehittämiseen. Työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista on myös edistetty pienin askelin.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.